Vergelijkend DNA-onderzoek van 5 familietakken De Baets

Familiewapen De Baets
www.debaets.be/dirk
www.debaets.be/robert
www.debaets.be/mark
Familiewapen Yves De Baets
www.debaets.be/yves
 
 
Familie De Baets van Adegem
www.debaets.be
 
 

Eind 2009 lieten wij bij het Laboratorium voor Forensische Geneeskunde van UZ Leuven 3 stalen registreren voor een vergelijkend DNA-onderzoek:

Eind 2017 lieten wij bij hetzelfde laboratorium een 4de staal registreren, met de vraag om het te vergelijken met de vorige:

In het kader van het project "De Gen-iale Stamboom", werd eveneens een 5de staal onderzocht.
Doordat dit laatste staal niet gelinkt werd met de 4 vorige, beschikken wij voor wat dit staal betreft helaas niet over een gedetailleerde TMRCA- en Generatieberekening:

Resultaat

Onderlinge vergelijking van de 5 onderzochte haplotypes toont de volgende verschillen aan:

DNA-chart van 5 families De Baets
 • tussen Dirk De Baets en Marc De Baets zijn er 4 verschillen aanwezig
 • tussen Dirk De Baets en Yves De Baets zijn er 13 verschillen aanwezig
 • tussen Yves De Baets en Geert De Baets zijn er 7 verschillen aanwezig

Op basis van de gemiddelde mutatiefrequentie kan berekend worden hoeveel generaties geleden twee Y-chromosoomlijnen in een familie een gemeenschappelijke voorvader hebben. Voor deze berekening kan geen gebruik gemaakt worden van DYS724a/b, gezien deze Y-STR een gevoelig hogere mutatiefrequentie vertoont dan de gemiddelde mutatiefrequentie van 0,004 (1 mutatie per 250 generaties per Y-STR).

Op basis van het 35 Y-STR haplotype bekomen we de volgende waarden:

De volgende personen hebben dezelfde gemeenschappelijke voorvader (*) met een grootste waarschijnlijkheid van :
(*) TMRCA : Time to Most Recent Common Ancestor

 • Dirk De Baets en Marc De Baets : 11 generaties geleden
 • Dirk De Baets en Yves De Baets : 33 generaties geleden
 • Yves De Baets en Geert De Baets : 19 generaties geleden

95% Confidentie interval:

 • Dirk De Baets en Mark De Baets 4 à 27 generaties geleden
 • Dirk De Baets en Yves De Baets 19 à 54 generaties geleden
 • Yves De Baets en Geert De Baets 8 à 45 generaties geleden

Uit deze berekeningen kunnen we concluderen dat :

 1. Dirk De Baets en Mark de Baets een gemeenschappelijke voorvader hebben met een grootste waarschijnlijkheid van 11 generaties geleden, maw: omstreeks 1575. Dit klopt met onze opzoekingen: Lieven De Baets, de stamgrootvader van Dirk is eveneens de stamvader van Marc.
 2. Yves De Baets en Geert De Baets een gemeenschappelijke voorvader hebben met een grootste waarschijnlijkheid van 19 generaties geleden (edelgrootvader), maw: tussen 1350 en 1450 (30 a 25 jaar per generatie).
 3. De beide stammen een gemeenschappelijke voorvader hebben met een grootste waarschijnlijkheid van 33 generaties geleden (edelstamoudbetovergrootvader), maw: tussen 900 en 1100 (30 a 25 jaar per generatie).

De verslagen over de gecoördineerde onderzoeken van 09/02/2010 en 18/04/2018 werden ondertekend door:
Prof. Dr. Ronny Decorte, Labohoofd Activiteitencentrum Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie, Forensische Geneeskunde UZ Leuven. Het individuele verslag over het onderzoek in het kader van "De Gen-iale Stamboom" van 10/12/2016 werd ondertekend door Dr. Maarten Larmuseau en Drs. Sofie Claerhout.