[HOME PAGE]
Familie De Baets van Adegem
Franchoys Vande Velde en Jannneken Martyns
Adegem, 10 december 1633
Rijksarchief Gent
Staten van Goed van het Ambacht Maldegem
RAG Bundel 3/15 - 10 december 1633
Transcriptie in voorbereiding

Bekijk de originele versie van deze Staat van Goed door op de miniatuurtjes te klikken !
Pagina 1
T naervolghende es den staat ende grootte
van goederen toebehoorende de twee onbejaarde
kinderen van Franchoys Vande Velde die
hij geprocrkreert heeft bij Jannneken
Martyns syne wettighe huysvrouwe (...) ter
salegher (memorie) te weten Jacques ende Tanneken
Vande Velde / welcken staet zijn over-
brynghende Lievijn Neyt ende Jooris
Martijns als wettelicke gheswooren
voogden van dese voornoemde weesen.
Pagina 2
 
Pagina 3
 
Pagina 4
 
Pagina 5
 
Pagina 6
 
Pagina 7
 
Pagina 8
 
Pagina 9
 
Pagina 10
 
[HOME PAGE]
Familie De Baets van Adegem