Geschiedenis van de Gemeente Adegem


Ora et Labora !

Aanvullende oefeningen
der
Geschiedenis.

Maria De Baets

Maria De Baets
( ° 1910 - † 1955 )
Lagere Normaalschool,
Eekloo.

Geschiedenis van de
Gemeente Adegem


Juli - Oogst 1928

Geschiedenis van de Gemeente Adegem - Maria De Baets - Juli - Oogst 1928

Voorwoord

Maria De Baets

Maria De Baets behaalde op 29 juni 1929 haar einddiploma in de lagere Normaalschool te Eeklo.

Reeds op 25 september van hetzelfde jaar werd zij onderwijzeres in de meisjesschool van Adegem, waar zij les gaf tot in 1947, toen zij ernstig ziek werd. Zij overleed, ten gevolge van die ziekte, op 17 februari 1955 in de Sint Rafaëlkliniek te Leuven...

Maria stelde dit boek samen in de zomer van 1928, het voorlaatste jaar van haar opleiding. Het is een prachtig gekalligrafeerd werk geworden, met vele illustraties en foto's. Ook al vermeldt zij niet systematisch alle bronnen die zij gebruikt heeft, toch is het zonder meer duidelijk dat er bij de samenstelling zeer nauwkeurig te werk is gegaan, en dat zij talloze documenten geraadpleegd heeft, niet alleen historische, maar ook -voor haar- eigentijdse.

Het resultaat is dan ook een bijzonder interessant naslagwerk met vaak zeer gedetailleerde gegevens, dat bovendien op zich al een zeldzame getuigenis is van hoe het er "buiten de wereld" uitzag in het begin van de 20e eeuw...


Over deze digitale bewerking...

Ik heb getracht, zo goed als mogelijk is, u met deze bewerking een indruk te geven van het originele document.
De technische beperkingen van het digitale medium maken dit echter niet ten volle mogelijk : het manuscript is immers 25 x 34,5 cm groot en de pagina's kunnen hier dan ook niet op ware grootte getoond worden. (1)

Om die reden heb ik de tekst op iedere pagina ook in leesbare vorm weergegeven, waarbij ik niets aan de spelling of aan de punctuatie veranderd heb, behalve dat de -door Maria vaak gebruikte- onderstreepte woorden door een vette of een schuine letter vervangen werden om verwarring met links naar andere pagina's te vermijden.

Tenslotte zijn diverse pagina's in hun oorspronkelijke vorm gerestaureerd door het digitaal verwijderen van alle latere toevoegingen of wijzigingen en het retoucheren van vlekken en beschadigingen.

Ik hoop dat u met plezier kennis zult maken met deze "Geschiedenis van de Gemeente Adegem" !

Geert De Baets, Juni 2002 / December 2020.


(1) De originele scans hebben een formaat van 708 x 1418 pixels - u kunt eventueel deze scans in een apart browservenster openen.

De foto's kunt u in een groter formaat bekijken op de pagina illustraties.