Geschiedenis der gemeente Adegem - Plan

www.DeBaets.be  |   Voorpagina  |   Inhoudstabel  |   Vorige Pagina  |   Volgende Pagina

 0 - Voorpagina / Voorwoord bij deze bewerking
 1 - Oorsprong en ouderdom der Gemeente
 2 - Verschillende benamingen
 3 - Oorsprong van den naam :
       - Dr. Buddingh / K. De Smet
 4 - Ligging en uitgestrektheid
 5 - Wijken en gehuchten-Oorsprong der namen
 6 - Waterloopen
 7 - Natuur van den grond
 8 - Evolutie in den landbouw
 9 - Belangrijke takken :
       - onderwijs
       - buurtwegen
       - gezondheid
10 - Kasteel
11 - Heerlijkheid
12 - Oud-adellijk geslacht van Adegem
13 - Familiewapen van het oud-adellijk geslacht
14 - Bestuur
15 - Burgemeesters
16 - Geschiedkundige feiten
17 - Kerk van Adegem
18 - Pastoors dezer gemeente
19 - Maatschappijen
20 - Bevolking van Adegem
21 - Nijverheid
22 - Adegem tijdens den oorlog 1914 - 1918
      I - Bezetting
      II - Sluiten der scholen
      III - Opeischingen
      IV - Opeischen van werklieden
      V - Het Steuncomiteit
      VI - Aftocht der Duitschers
      VII - Strijd aan het Leiekanaal
            (20 October - 1 November 1918)
23 - Inwoners van Adegem, bevlagt uw huizen
24 - Over deze digitale bewerking...
25 - Illustraties (in detail)

Geschiedenis der gemeente Adegem - Plan

www.DeBaets.be  |   Voorpagina  |   Inhoudstabel  |   Vorige Pagina  |   Volgende Pagina