Maria

Maria De Baets (° 1910 - † 1955)

• Adegem •

« Mijn leven was dienen : ik schonk mij totaal aan mijn familie, mijn leerlingen, mijn kajotsters, zolang God mij daartoe tijd en kracht gunde. Nederig, vertrouwend moedig, heb ik heel mijn leven met al wat het meebracht aan tegenslagen en lijden zonder klagen aanvaard. Samen met Maria, mijn hemelse Moeder en Patrones, ging ik de weg die Kristus heeft gegaan ; in mij zelf Zijn offer- en boeteleven voortzettend ten bate van allen die mij toevertrouwd werden. Mijn grote en enige betrachting was : één te zijn met Kristus. Mijn dood weze voor mij de vervuling van dit verlangen. Voor allen die ik in mijn liefde omvatte, moge mijn levensoffer de hoop brengen op een gelukkig samenzijn in de Hemel... »

Bekijk ook de digitale bewerking van Maria's
Geschiedenis der Gemeente Adegem

...en haar humoristische brief aan Hélène De Kesel,
in onvervalst "plat" Adegems !