Bizonderste mannen van het oud-adellijk geslacht van Adegem


Gemeente Adegem - Grooten Steenweg
Gemeente Adegem - Bizonderste mannen van het Oud-adellijk geslacht van Adegem

Bizonderste mannen van het
oud-adellijk geslacht van Adegem.

Zonder te willen beweren dat het dorp of eenig deel ervan hun ooit heeft toebehoord, geven wij hier de namen op der leden, welke ons van het oud-adellijk geslacht van Adegem bekend zijn.
De afstammelingen ervan, zegt l'Espinoy, waren verscheidene aanzienlijke familiën, als die van Vaernewijck, Rijnvisch, Vander Most en andere.

Klein in getal, toch waren het verdienstelijke personages. Onder deze noemen wij in de eerste lijn :

Johannes de Hadenghem, dokter in de godsgeleerdheid, die in 1267 den bisschoppelijken zetel van Doornik bekwam en in 1274 tot dien van Luik overging, alwaar hij door zijn voorzaat Hendrik, die afgesteld was geworden, vermoord werd. De geleerde uitgever van Jan van Thielrode, noemt hem een neef van den Koning van Frankrijk.

Pieter en Hendrik van Adegem, stichtten in de XIIIe eeuw een kapelnij in de Ste. Pharaïldekerk te Gent.

Gozewijn van Adegem, leefde in dezelfde eeuw.

Heinrich van Adegem, was ten jare 1294, schepene van St. Pietersdorp.

Lieven van Adegem (1), een der schepenen van de Keure te Gent in 1320, 1330 en 1335 - terwijl

Hendrik van Adegem, hetzelfde ambt waarnam als Lieven van Adegem in 1325.


(1) Nota bij deze bewerking :
(Zie ook de nota over het familiewapen op de volgende pagina.)

Familiewapen van Adeghem volgens l'Espinoy

Philippe L'ESPINOY - Recherche des antiquitez et noblesse de Flandres (Douay, Wyon, 1631).
Contenant l'histoire genealogique des comtes de Flandres, avec une description curieuse dudit pays.
La suitte des gouverneurs de Flandres, des grands-baillys, maistres des eaues, & autres officiers principaux des villes. Un recueil des nobles et riches chastellenies, baronnies, & infinité de belles seigneuries du ressort & district dudit pays, avec une deduction genealogique de ceux qui les ont possedé. La police qui y at esté observée en la conduitte & gouvernement de l'Estat, & villes, avec un abregé particulier de ceux qui ont esté commis aux Magistrats de la tres-noble ville de Gand depuis trois siecles en ça, avec une briefve description de leurs familles, & rapport succinct de ce qui s'est passť de memorable en aucunes années. Justifiée par bonnes preuves tirées des chartes & tiltres conservez aux Archives des Comtes de Flandres, des Abbayes, Chapitres, & anciens registres de diverses villes & communautez. Enrichie de plusieurs figures, & divisée en deux livres.