Kerk (3/3) - Pastoors van Adegem


Gemeente Adegem - Pastoors
Gemeente Adegem - Pastoors

(p. 3/3)

In 1672, zoo wij uit het kerkarchief zien, hing er maar één klok in den toren.

Zoo men ons verzekerd heeft, bestond er voortijds een schoone gebeeldhouwde predikstoel in de Kerk; dat de kunststukken er niet talrijk waren, schijnt ons, in tegenwoordigheid van de weinige aanteekeningen, die wij daarover vonden, weinig twijfelachtig. Alleen maken de rekeningen ons bekend, dat in 1672 een nieuw altaar van Sint Adriaan werd gemaakt, en er in 1713 door den Brugschen beeldsnijder Jan Baekelant, een nieuw beeld van Sinte Anna en een ander van O. L. Vrouw met het kindeken Jezus werd vervaardigd.

Ook zien wij dat er eertijds geschilderde glasramen bestonden, met de wapens der familie van Maldegem. Heden bestaan vier geschilderde glasramen. Twee werden geschonken aan de Kerk door de familie Bauwens - Standaert, terwijl de twee in het koor giften zijn door de familie Verstrijnge in de XIX en XX eeuw. Ze stellen voor : De H. Familie - De Heilige Godelieve door hare beulen verwurgd - De verschijning van het H. Hart aan Maria Margaretha, kloosterzuster der Visitatie - De verschijning van O. L. Vrouw aan den H. Dominicus.

Op het einde der XVIIIe eeuw, telde Adegem reeds een pastoor en twee onderpastoors.

Het kerkarchief bestaat in een verzameling rekeningen van de XVIIIe eeuw; een rentboek van de XVeeuw, waarin " 't gulden van Onser Vrouwen in Adeghem " opgenoemd wordt; een register der priesteragiegoederen (1660) en een register van 't broederschap van den H. Schapulier, begonnen in 1683.


Pastoors van Adegem
Hugo, pbr. de Adenghem 1280
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jan van den Bordeele 1412
Andries Woyts 1443
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jan de Corte 1506
Bernaard de Croes 15**
Jan Bauwijn 1620
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jan Baptist Cornelis 1697
Lod. Mussche 1702
August Marant 1725
Jacob Blomme 1746
Constant Joets 1759
Alexander d'Hoedt 1765
L. De Smet 1802
P. Welvaert 1821
L. van Herreweghe 1834
G. E. Christiaens 1852
Th. Muyshondt 1884
F. Verhaeghen 1887
P. De Troyer 1903
Leo Vereecke 1917
René Kockuyt (*) 1939
Herman Van Damme (*) 1945
De Malsche (*) 1957
(*) na 1957 aan het lijstje toegevoegd