Familie gezocht ... en gevonden !

Tot voor kort leefden wij in de stellige overtuiging dat wij geen familie hadden : voor zover wij wisten was onze grootvader
Edmond De Baets
de enige zoon van Charles Louis, en had hij geen ooms of tantes die gehuwd waren of kinderen hadden.

In een speurtocht naar eventuele verwanten hebben wij getracht, aan de hand van archiefmateriaal, de levensloop van de grootouders, ooms en tantes van Edmond uit te pluizen. Als basis voor dit onderzoek dienden de kwartierstaten van Edmond en Alina, die Geert jaren geleden had opgesteld toen hij als 16-jarige "amateur-genealoog" de Meetjeslandse gemeentehuizen onveilig maakte, en hij met name bij Jenny Herrebout, op het gemeentehuis van Adegem, kind aan huis was.

Wij kwamen al gauw voor een aantal verrassingen te staan : zo blijkt dat "Rozeke" De Baets, de zus van Charles Louis, wel degelijk gehuwd was en zelfs een dochter had... Een generatie verder vonden wij (weer dank zij Jenny, die nog steeds aktief is, maar nu op het gemeentehuis in Maldegem!) nog meer verwanten : Marie Thérèse, de tante van Charles Louis, was namelijk gehuwd met Ferdinand Himschoot, de grootvader van Gusta Himschoot en van de Adegemse bakkersfamilie Himschoot...

Beetje bij beetje kregen wij meer zicht op de verwantschappen van onze familie met andere families in Adegem, maar wij vonden nog steeds geen naamdragers. En toen kwam de verrassing : nadat wij onze eerste resultaten op deze website publiceerden, kwamen ineens wel "echte" familieleden opduiken ! Maria De De Baets, afkomstig uit de Helle in Adegem en gehuwd met Georges De Grande uit Maldegem Donk bleek een stamlijst te hebben die bij de onze aansloot...en ons in een klap drie generaties verder bracht.

Ook Jozef Dobbelaere en Mark De Baets uit Moorslede kwamen met flink wat nieuwe gegevens aanzetten, Marc Ballegeer uit Maldegem zorgde voor de transcriptie van de voor ons zeer belangrijke Staat van Goed uit 1656 van Jan De Baets en Mayken Vande Velde (die een totaal nieuw licht werpt op onze origines), en Hugo Notteboom verleende ons toestemming om een aantal van zijn historische studies op deze site te publiceren.

Marc De Baets uit Maasmechelen stelde ons in staat de link te leggen met de Eeklose stam De Baets. Nóg een Marc De Baets, maar dan uit Maldegem, linkte onze stamlijst met een van de Maldegemse takken en Johan Boelaert uit Waarschoot vond de link met een tweede Maldegemse tak, uit de Warmestraat !

Vanzelfsprekend wensen wij allen die ons bij onze opzoekingen geholpen hebben van harte te bedanken voor hun bijdrage.
Het resultaat van ons werk kunt u lezen op de Stamlijst van de familie De Baets...

Guido en Geert De Baets, Adegem 30-06-2002