Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |

 

Brussel - 30.10.1643
Uittreksel uit een Ordonnantie op de stadswachten
blz 1

 

Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |