Genealogie
familie De Baets
• Waarschoot •

HOME PAGE
Contact
Web-Links
Historische Documenten
Stamlijst
I - Adriaan (±1510)
II - Joris (±1540)
III - Joris (±1570)
IV - Adriaan (±1600)
V - Joris (1623)
VI - Pieter (1661)
VII - Jan (1706)
VIII - Maarten (1738)
IX - Pieter (1776)
X - Carolus Franciscus (1804)
XI - Alexander (1859)
XII - Raymond (1887)
XIII - Roger (1913)
Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons licentie van toepassing.

Aan de bezoeker van mijn genealogische webstek :

Treed binnen in de eeuwenoude geschiedenis van een van de vele stammen De Baets.

Mijn voorvaderen waren zeer eenvoudige Vlaamse mensen. Zij leden voortdurend onder oorlogen, bezettingen, plunderingen, ziektes, armoede, uitbuiting...

Maar ik schaam me niet voor hun schamelheid, integendeel, ik heb er eerbied voor!

Deze genealogische webstek waarin u kunt lezen wanneer en hoe zij geleefd en overleefd hebben, is als hun pantheon dat reeds duizenden bezoekers telt, oneindig veel meer dan er ooit mensen hun graf zijn gaan groeten.

Het familiewapen met de leuze "VOLHARD IN TEGENSPOED", dat mij door de Vlaamse Regering werd verleend, draag ik op aan al mijn voorvaderen, als teken van bewondering en ontzag voor die eenvoudige Vlaamse mensen dankzij wie ik leef. Want zij verdienen op die wijze postuum geadeld te worden.


Beschrijving en oorsprong van het familiewapen

Vanaf de oudst gekende stamvader Zeger De Baets, op het einde van de 14de eeuw, situeren alle beschikbare bronnen de stam De Baets in de beide gedeelten van Sleidinge: Sleidinge Sint-Baafs en Sleidinge Keure en van Waarschoot in het gedeelte Oostmoere dat ten oosten aan Sleidinge raakt en ook op Daesdonck (grenst aan Sleidinge), aan de Weststraat te Waarschoot en zuidelijker op Beke.

Reeds in de 16de eeuw zijn de nazaten De Baets uitgezwermd over heel het gebied.

Uit nog beschikbare akten vernemen we in alfabetische volgorde de gemeenten of huidige deelgemeenten of wijken : Adegem, Bassevelde, Bellem, Deinze, Drongen, Evergem, Hansbeke, Kaprijke, Lovendegem, Mariakerke, Merendree, Nevele, Ronsele, Sleidinge, Ursel, Vinderhoute, Vosselare, Ursel en Zomergem.

Over de tot nu toe onderzochte periode komen dezelfde voornamen dikwijls terug, soms van vader op zoon, maar meestal waarschijnlijk met één of twee generaties verschil. Daar er in de verschillende families De Baets vermoedelijk steeds veel kinderen geboren werden om in de behoeften van het werk op de soms uitgestrekte landerijen te voldoen, is het uiteraard onmogelijk om genealogische verbanden te leggen.

Door achtereenvolgende erfdelingen zullen de oppervlakten van de landbouwgronden door de verschillende families De Baets geëxploiteerd, geleidelijk inkrimpen en op de duur niet meer leefbaar zijn. Dit zullen we in de volgende behandelde generaties kunnen volgen. Ook zullen de quasi permanente oorlogstoestanden, waarbij Waarschoot bijna steeds in zwaar onder moest lijden, ook de geleidelijke verpaupering van onze achtereenvolgende voorvaders in de hand werken.

Een grotere zekerheid betreffende de afstamming vader-zoon zal slechts kunnen gelegd worden wanneer de doopsels, huwelijken en begrafenissen door de pastoor zullen genoteerd worden, vooral met vermelding van de naam van de moeder in de doopregisters. Deze documenten, de Doop-, Trouw- en Begrafenisregisters, afgekort DTB-registers, zijn voor de parochie Waarschoot beschikbaar vanaf 1620 voor de doopregisters en vanaf 1610 voor de huwelijksregisters. De begrafenisregisters bestaan voor het Jaar 1610, voor 1612 en dan slechts vanaf 1636.

Volledige lijst van alle DTB-registers waarin de naam De Baets voorkomt