Historische
Documenten

HOME PAGE
Contact
Web-Links
Historische Documenten
Stamlijst
I - Adriaan (±1510)
II - Joris (±1540)
III - Joris (±1570)
IV - Adriaan (±1600)
V - Joris (1623)
VI - Pieter (1661)
VII - Jan (1706)
VIII - Maarten (1738)
IX - Pieter (1776)
X - Carolus Franciscus (1804)
XI - Alexander (1859)
XII - Raymond (1887)
XIII - Roger (1913)


Een tijdje geleden heb ik de integrale transcriptie gemaakt van het Gewoonterecht "Costumen" zoals het in voege was in de regio Desseldonck-Sleidinge-Lovendegem-Waarschoot-Doornzele-Hijfte, en ook het gewoonterecht te Eeklo en Lembeke.

Ik haalde dat uit een van de nog zeldzaam bestaande exemplaren van "Het Gewoonterecht in Vlaanderen" zoals het uitgegeven werd in 1664 in de periode waarin de markies van Castel Rodrigo zich in naam van de Spaanse vorst gouverneur der Nederlanden mag noemen. Inderdaad Albrecht aartshertog van Oostenrijk was overleden. Vermits zijn huwelijk met Isabella, dochter van de Spaanse koning Filips II, kinderloos gebleven was, keerden de Zuidelijke Nederlanden terug onder de Spaanse kroon. Isabella werd landvoogdes tot aan haar dood in 1633. In 1664, jaar waarin het boek uitgegeven werd, is het de markies van Castel Rodrigo die het bewind voert over de Zuidelijke Nederlanden.

Ik vroeg me af of het niet interessant zou zijn om dit op de webstek ter beschikking te stellen van de nieuwsgierige genealogen, historici en vorsers... Ik heb het uiteraard ook integraal in boekvorm uitgegeven en bezorgd aan het documentatiecentrum te Melle en aan de Geschied- en Heemkundige Kring van Eeklo.

Costumen Waarschoot - Inleiding
Costumen Waarschoot - Voorblad
Costumen Waarschoot - Proemium Albrecht en Isabella
Costumen Waarschoot - Decretement
Costumen Waarschoot - Tafel
Costumen Waarschoot - blz 483 tot 486

Costumen Eeklo - Inleiding pagina 1
Costumen Eeklo - Inleiding pagina 2
Costumen Eeklo - Voorblad
Costumen Eeklo - Proemium Albrecht en Isabella
Costumen Eeklo - Decretement
Costumen Eeklo - Tafel
Costumen Eeklo - Artikelen

Ook aan de volgende documenten heb ik heel wat tijd besteed om ze te transcriberen of om van het origineel een digitale bewerking te maken waar alle vlekken, scheuren en plooien met een beeldbewerkingsprogramma uit weggewerkt zijn. Ze zijn onuitgegeven en vinden, dank zij het bestaan van een wereldwijd electronisch netwerk, een nieuw leven dat ze niet zouden gekend hebben moesten ze opgesloten gebleven zijn in gesloten mappen op moeilijk toegankelijke archiefrekken....

Die documenten passen mijn inziens volkomen bij een genealogische webstek zelfs wanneer zij betrekking hebben op het Brussel van de 17de en 18de eeuw en niet over de streek waar onze voorouders uit afkomstig zijn. Inderdaad, die documenten weerspiegelen de tijdsgeest en werpen een licht op de soms zeer moeilijke politieke, sociale en economische omstandigheden waarin onze voorouders moesten leven.

Misschien toch wel iets voor de geïnteresseerde genealogen, historici, vorsers en kurieuzeneuzen ?

Mémoire Graaf Ferraris
Eedt voor de Momboiren (Brussel, 1695)
Accoord tussen de smeden (Brussel, 1610)
Brussel, ordonnantie op de stadswachten (Brussel, 1643)
Instructie van het Doopsel der Jonge Kinders (Brussel, 1698)
Ordonnantie voor het Lyne-wevers ambacht (Brussel, 1699)

Yves De Baets - Juni 2004