Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |

 

Het Gewoonterecht in Desseldonk, Sleidinge, Lovendegem, Waarschoot, Doornzele en Hijfte

De hierna volgende transcriptie van het Gewoonterecht in Desseldonk, Sleidinge, Lovendegem, Waarschoot, Doornzele en Hijfte is gehaald uit de eerste uitgave (1.200 bladzijden) van het jaar 1664 van de "COSTUMEN VAN HET GRAEFSCHAP VLAENDEREN".

V L A E M S R E C H T

D A T I S

C O S T V M E N

E N D E

W E T T E N

GHEDECRETEERT BY DE

GRAVEN ENDE GRAVINNEN

V A N

V L A E N D E R E N

WAER BY GHEVOEGHT SYN

D'INTERPRETATIEN, CONCESSIEN CAROLINE, ORDONNANTIEN
POLITIQVE, HANSERYEN &c.

Vergadert, oversien ende verrijckt met particuliere Tafelen, ende oock
eene Generale, ghemaeckt by forme van concordantie

DOOR Mr L A V R E N S V A N D E N H A N E,

Advocaet inden Provincialen Raedt van Vlaenderen.

T E G E N D T,

Ghedruckt by MAXIMILIAEN GRAET, ghesworen Boeck-drucker inden Enghel. 1664.

Het gedeelte betreffende de vermelde dorpen en parochies beslaat slechts acht bladzijden op de 1.200. De "costumen" van Gent, die bij ontstentenis van enige bepalingen geldig voor de hoger vermelde gemeenten en parochies, van toepassing kunnen zijn, beslaan 66 bladzijden.

Het behandelde boek bevat nog het Gewoonterecht van de volgende steden en gebieden: Stede van Brugghe, Stede van Ipre, Lande vanden Vryen, Lande ende Appendantsche vanden Vryen, Casselrye van Cortrijkcke, Casselrye van Audenaerde, de twee Steden ende Lande van Aelst (Aalst en Geraardsbergen), Stede van Dendermonde, Leen-hove van Dendermonde, Ambachte van Assenede, Stede van Eecloo, Ambachte van Bochaute, Stede van Nineve, Casselrye van Veurne, Leen-hove van Veurne, Stede ende Casselrye van Berghen S. Winocx (Bergues), Stede van Brouckburch (Bourbourg), Stede van Nieupoort, Stede van Oostende, Stede van Poperinghe, Casselrye van Ipre, Casselrye van Cassel, Casselrye van Belle (Bailleul) Stede ende Poorterye van Rousselare, Ville & Bourgeoisie d’Estaires, Ville, Taille, Baillieu & Eschevinage de Lille, Salle, Baillage, & Castellenie de Lille, Ville de Douay, Ville d’Orchies, Ville de Tournay, Ville & Bourgeoisie de Gorgue.

Costumen van het Graefschap Vlaenderen

 

 

Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |