Verschillende Benamingen


Verschillende Benamingen

Verschillende benamingen.

De jaarboeken der St. Pietersabdij vermelden dit dorp, ten jare 840, onder de schrijfwijzen :

Attingem : "Egesloga dedit ad mensam fratrum in Pago Rodanensi propre fluviam Maris in loco qui vocatur Hattingem curtilis unius medietatum et pratellum ubi possunt ali berbices V et wadris cap vel quicquid ibi habuit et mancipium I nomine Idasgardis"

Addingahim : "Anno 840 Egesloga dedit res suas sancto Petro supra mare in Addingahim."

In 992 wordt in dezelfde jaarboeken van een vrijeigen goed Atingehem gesproken, dat door Koningin Suzanna en haren zoon Boudewijn, met eenige landen te Testereph (ter streep, later Oostende?) aan genoemd klooster gegeven wordt : "Suzanna regina, cum filio suo Baldwino pro anima filiæ suæ Mathildis tradidit alodem suum, id est Attingehem, cum domibus, terris, tam arabilibus quam pascuis..."

In 1019-1030, vinden wij Addingem in pago Flandrensi en in een diploom van 1185, Adingem.

Een charter van 1280 noemt het dorp Adenghem; een ander, van 1330, Hadenghem.

In latere oorkonden komt o.a. voor : Haeyegem, Hayegem, Ayenghem.

Thans is de schrijfwijze Adegem of Adeghem. De gewestelijke uitspraak luidt Aaigem, bij verkorting en verbastering van Addingahem, waarover wij een woordje zeggen in : "den oorsprong van den naam".