Oorsprong van den naam

www.DeBaets.be  |   Voorpagina  |   Inhoudstabel  |   Vorige Pagina  |   Volgende Pagina


Oorsprong van den naam

Volgens Dr. Buddingh beteekent Addingahem oud hem, (oude woon) of gerechtplaats.

Kanunnik de Smet vertaalt het echter door woning van Addinga. De familie van van Ado heette Addinga. De plaats waar zij zich vestigde werd Addingahem genoemd, hetgeen later werd tot Adegem. Het is dus een Oud-Germaansche plaatsnaam, voortkomende van de eerste Frankische nederzettingen.

Spreekwoordelijk wordt dit dorp, uit hoofde zijner vroeger afzonderlijke ligging, "Adegem buiten de wereld" genoemd.

De legende leert ons hierover het volgende : In de omstreken van Adegem heerschte de pest. Doodbevreesd dat de kwaal ook weldra in Adegem zijn slachtoffers zou maken, nam de bevolking zijn toevlucht tot het gebed en boetprocessiën.
Tot ieders bewondering zag men zekeren morgen dat de pest tusschen Adegem en Maldegem in een boom was blijven hangen, want, zegt men, de kant langs Maldegem was zwart en verdord, terwijl deze langs Adegem frisch en ongedeerd bleef.

De benaming luidt aldus uit den volksmond, omdat Adegem van de pest bevrijd bleef, terwijl gansch het omliggende erdoor geteisterd werd. Doch de historie van den boom is legende!www.DeBaets.be  |   Voorpagina  |   Inhoudstabel  |   Vorige Pagina  |   Volgende Pagina