Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |

 

 

Illustratie uit het boek “Costumen van het Graefschap van Vlaenderen” 1664

 

Deel:

 

“Costumen ende Usantien der Stede, Vryhede ende Keure van Eecloo

ende Prochie Lembeke” met het wapenschild van de Stad Eeklo.

 

In het boek wordt het gewoonterecht op de titelbladzijde van elke stad, geïllustreerd met dezelfde allegorische tekening die het Recht voorstelt, maar telkens met het stadswapen van de betrokken stad.
In dit geval het stadswapen van Eeklo: op een schild van zilver een naar rechts klauwende leeuw van sabel (op de originele tekening is de leeuw verticaal en horizontaal gearceerd hetgeen staat voor sabel = zwart) met links en rechts twee, onderaan gekruiste, opgaande eikentakken met bladeren en eikels in natuurlijke kleur.

 

De leuzen luiden:
bovenaan bij de vrouw met leeuwenschild die het stadswapen bovenaan vast houdt :
HVLP IN DEN VAL GEEFT EEN AEN
links bij de staande engel met een schietlood :
HET RECHT DOET STAEN
links bij de gehurkte engel met passer :
DE WYSHEYT PAST
rechts bij de staande engel met meetstok :
DE MAET HELPT GAEN
rechts bij de zittende en gehelmde engel die het stadswapen ondersteunt :
DE STERKT HAVD VAST

 

Digitale Bronbewerkingen © Yves De Baets | Home | Index | «- |