Stamlijst familie De Baets, van ± 1545 tot heden.
Tak [A] VIII e : Adegem 1

Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

[A] VIII e - 1771 : Jan Francies De Baets

Jan Francies De Baets, geboren te Eeklo op 31 december 1771 en overleden te Adegem op 3 april 1839.
Zoon van Pieter Jan De Baets en Marie De Baets.

doopakte Jan Francies De Baets
Doopakte van Jan Francies De Baets - Getuigen zijn Jan Frans De Baets en Joanna Martha De Baets

Hij trouwde op 20 september 1794 te Eeklo met Anna Quataert, dochter van Jan Francies en van Anna Catharina Boes (of Boeyssens), geboren te Maldegem op 4 februari 1771 en overleden op 24 december 1846 te Adegem.
Getuigen bij het huwelijk waren (broer) Petrus De Baets en (zus) Anna Catharina De Baets.

Bij de Franse telling van het jaar IV (1795-1796) woont het jonge gezin nog in Eeklo:
Jan (Francies) DE BAETS 28 jaar arbeider Broecken 1 kind jonger dan 12 jaar - Anna QUATAERT 25 jaar zijn echtgenote woont in Eeklo sinds 1791 - Anna Catharina DE BAETS 22 jaar dienstmaerte. (waarschijnlijk de zus van Jan, die kort daarna trouwde).

Bij de telling van 1818 zijn ze de Lieve overgestoken, ze wonen nu op de Mollevijver in Adegem en er worden maar 3 kinderen vermeld:
DE BAETS Jean werkman 47 jaar, Quataert Anne zijn vrouw 48 jaar, De Baets Anne Marie dochter 12 jaar, De Baets Louise dochter 7 jaar, De Baets Marie Thérèse dochter 2 jaar.

Bij de telling van het jaar 1830 vinden wij het gezin van 'Johan' De Baets (m.u.v. de kinderen Jan Francies jr. en Anne Marie) terug in de 'Callestraet' in Adegem. De kleine Rosalia (dochter van Caroline) is bij deze telling 11 dagen oud, wat betekent dat deze telling in de Kallestraat plaatsvond op 13 december 1829...

Uit de telling van 1847-1866 blijkt dat de weduwe Anna Quaetaert naar de Hoeke nr. 74 (76) verhuisd was:
Quataert Anna, spinster / wed., 77 jaar († 24.12.1846) - De Baets Catharina, spinster, 38 jaar - De Baets Ludovica, schoolonderwijster, 35 jaar († 12.09.1853) - De Baets Therese, spinster, 28 (af naar wijk III nr. 114) - De Baets Rosalie, spinster, 17 jaar, vertrokken op 17.3.1849 naar Eeklo - De Baets Jan, dienstknecht, 47 jaar, vertrokken op 4.7.1847 naar St.Laureins.

Dochter Marie Therese, met haar echtgenoot Ferdinand Himschoot, woonde daar vlakbij, op de Hoeke nr. 75 (77) (= Wijk III nr. 114):
Himschoot Ferdinand, winkelier, 39 jaar - De Baets Marie Therese, huishoudster, 39 jaar - Himschoot Clemence, 7 jaar - Himschoot Vital, 5 jaar en 8 maand - Himschoot Auguste, 4 jaar en 10 maand - Himschoot Louise (° 26.04.1856) - Himschoot Camille (° 15.05.1858 en † 07.09.1859) - Himschoot Camille (° 11.03.1860).

Uit het huwelijk van Jan Francies De Baets met Anna Quataert zijn 8 kinderen geboren, allen te Adegem:

 • [A] IX a Marie Thérèse geboren in 1795 en overleden op 3 januari 1801, 6 jaar oud.
 • [A] IX b Jan Francies geboren op 30-05-1797, ongehuwd, overleden op 30 mei 1850 te Brugge (Sint Jans Hospitaal, Mariastraat 8)
 • [A] IX c Jacobus Francies geboren op 04-03-1800.
  Verdere gegevens: zie IX
 • [A] IX d Caroline geboren op 23-03-1803 en overleden te Eeklo op 16 februari 1890.
  Zij vertrok naar Eeklo op 30-01-1843, en trouwde op 7 juni 1848 te Adegem met Petrus Bernardus Meesschaert, geboren te Eeklo op 21 december 1788, zoon van Martinus Meesschaert en Petronilla De Taeje.
  Caroline had voor dit huwelijk al een dochter: Rosalia De Baets, geboren te Adegem op 2 december 1829, die later trouwde met Petrus Van De Velde en die te Eeklo overleed op 14 januari 1881.
 • [A] IX e Anne Marie geboren op 01-01-1806
 • [A] IX f Pieter-Frans geboren op 04-06-1809 en overleden op 17 januari 1810, 6 maanden oud.
 • [A] IX g Ludovica (Louise), "schoolonderwijster", geboren op 19-01-1811 en overleden op 12-09-1853 (42 jaar, ongehuwd)
 • [A] IX h Maria Theresia geboren op 24-05-1816 en overleden op 18-01-1892
  Marie Thérèse, winkelierster in de Kerkwijk, huwde op 10-05-1849 met Ferdinand Himschoot, geboren op 20-02-1816 te Adegem. Zij hadden zes kinderen:
  • Clémence, geboren op 22 februari 1850
  • Vital, geboren in 1851, voerman en tapper. Hij trouwde met Augusta Boelens en was de vader van Augusta Himschoot (° 17-09-1886), die getuige was op het huwelijk van Edmond en Alina.
   Vital zelf overleed in 1903, en zijn hof werd openbaar verkocht:
    
   venditie Himschoot
   (Foto: Jozef Dobbelaere)
  • August, geboren in 1853.
  • Marie-Louise, geboren in 1856.
  • Camiel, geboren in 1858 en reeds het jaar daarop overleden.
  • Nog een Camiel, geboren op 11-03-1860, die later bakker was op de Hoeke, en samen met Edmond De Baets aangifte deed van de overlijdens van Caroline en Rosalie De Baets (zie volgende generatie). Hij was getrouwd met Clemance De Sutter en is de vader van Germaine (° 27-12-1904) en dus de grootvader van René HimschootNé den bakker», overleden in 2006) die op den Hoeke - thans Adegem Dorp - woonde.
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

[A] IX c - 1800 : Jacobus Francies De Baets

Jacobus Francies De Baets, geboren te Adegem op 4 maart 1800.
Zoon van Jan Francies De Baets en Anna Quataert.

Geboorteakte Jacob Frans De Baets
Geboorteakte van Jacobus Francies De Baets
Getuigen zijn Pieter Jacob De Baets ("oom", dus vermoedelijk VIII c) en Marie Therese De Meijer.

Op 30 januari 1833 trouwt hij in Adegem met Barbara Andries , eveneens te Adegem geboren op 12 december 1803. Jacobus overlijdt te Maldegem op 4 april 1883. Zijn echtgenote is reeds op 50-jarige leeftijd in het Sint Jans hospitaal te Brugge overleden, op 19 maart 1853.

Jacob Frans sloot in 1839 een 27-jarige chijnspacht af met Bernard De Busschere, voor een lapje grond van 14 aren en 74 centiaren in de Verbranden Bos, ten westen grenzend aan "Den Dischwegel" (de Weide), voor de prijs van "12 francs 69 centiemen 's jaars, in goede en metallique geldspecien". Hij bouwde er een huisje op voor zijn gezin:

Telling Adegem 1847-1866 - CALLESTRAET Nr. 119 (Verbranden-bosch 115):
De Baets Jacobus, dagloner, 43 jaar - Andries Barbara, huishoudster, 43 jaar - De Baets Rosalie, 12 jaar (op 1.9.1856 en 20.03.1857 af naar Eeklo - De Baets Caroline, spellewerkster, 10 jaar, op 15.5.1862 af naar Maldegem - De Baets Jacobus Francies, 8 jaar, op 5.4.1854 af naar Eeklo - De Baets Mathilde, 6 jaar, op 15.5.1862 af naar Maldegem - De Baets Charles Louis, 4 jaar - De Baets Ludovica, 6 maand, op 21.1.1860 af naar Eeklo - De Baets Rosalie, naaister, 23 jaar, op 15.5.1862 af naar Maldegem.

Die cijnspacht zou in principe pas in 1866 aflopen, maar Jan Francies kocht enige tijd daarvoor al het stuk land waarop dat huisje stond en later ook - samen met zijn schoonzoon Ambroos Cauwels - het perceel ernaast, zoals blijkt uit de "Overeenkomst tusschen de Kinderen van Jacobus Francies De Baets te Maldegem, den 17 april 1884".

In mei 1862 vertrok het gezin echter - zonder de moeder, Barbara Andries, die in 1853 reeds overleden was - naar de Kleine Warmestraat in Maldegem en in 1874 namen dochter Mathilde en echtgenoot Ambroos hun intrek in het huisje op de Verbranden Bos...

Uit het huwelijk van Jacobus Francies De Baets met Barbara Andries zijn 7 kinderen geboren, allen te Adegem:

 • [A] X a Rosalie, geboren op 19 maart 1834.
  "Rozeke" vertrekt op 20 maart 1852 (precies 18 jaar) naar Eeklo... Daar vinden wij haar op het Oostveld (sectie F huis nummer 99) bij de grootouders Pieter Andries en Isabella Buysse, die er sedert 9 december 1848 samen met hun kinderen, drie meiden en een knecht een landbouwbedrijf uitbaten. Zij blijft er vier en half jaar werken als meid tot 11 september 1856 en keert dan weer terug naar Adegem bij haar vader. Van daar verhuist zij dan weer op 15 mei 1862, samen met de overige huisgenoten, naar Maldegem, in de Kleine Warmestraat.
  Op 8 mei 1868 trouwt zij in Maldegem met Eduard De Metsenaere en samen vertrekken zij naar Celie (Sint-Laureins).
  Rosalie komt op gevorderde leeftijd terug naar Adegem en gaat inwonen in het winkeltje bij haar zuster Caroline.
  Zij overlijdt in het Godshuis op 17 oktober 1916, als oudste - en laatst overlevende - van al haar broers en zussen.
  Eduard en Rosalie hadden een dochter Marie Louise De Metsenaere, geboren op 31 maart 1869 in Sint-Laureins. Zij trad op 28 augustus 1892 in als non in het Engels Klooster te Brugge (waar haar oom Carel Louis als hovenier werkte!). Op 21 november 1894 legde zij er als Zuster Laurentia de geloften af. Op 14 april 1904 vertrok zij vanuit Brugge naar het klooster van de congregatie in Haywards Heath in Engeland. Wij weten met stellige zekerheid dat Edmond aanwezig was in Engeland toen zijn nicht daar intrad (hij had het er vaak over dat hij zo ziek geweest was op de boot) en dat er ook later zeer regelmatige kontakten waren tussen onze familie en het klooster in Haywards Heath...
  Louise - Zuster Laurentia - overleed er op 24 december 1954. (Bron: archief Engels Klooster te Brugge.)
 • [A] X b Caroline, geboren op 4 april 1836.
  "Lientje" staat ingeschreven als kantwerkster. Op haar 26e vertrekt ze met haar vader en de overige gezinsleden naar Maldegem. In 1880 vinden wij haar terug in Brugge, waar zij in het Engels Klooster als meid aan de kost komt.
  Op 6 juli 1883 keert zij terug naar Maldegem, en werkt er tot 17 november 1885 als dienstmeid bij haar achter-achterneef [M3] Xc Bernard, landbouwer in de Warmestraat. Vervolgens trekt zij weer naar Adegem, waar zij een snoepwinkeltje opent op het Dorp. Zij overlijdt er -kinderloos- op 30 juni 1914.

  Rosalie en Caroline De Baets
  Caroline en Rosalie De Baets

 • [A] X c Jacobus Francies Jr., geboren op 11 januari 1838.
  Jacobus Francies vertrekt op 8 april 1854 (16 jaar) naar Eeklo. Hij gaat er werken bij zijn grootouders Pieter Andries en Isabella Buysse, waar zijn zuster Rosalie al twee jaar eerder in dienst is. Na drie jaar, op 22 mei 1857 keert hij terug naar Adegem. Van 23 januari 1860 tot 28 mei 1862 werkt hij op het Oostveld als werkman bij Jan Baptist Lippens. Dan vertrekt hij ook naar Maldegem in de Kleine Warmestraat, bij de rest van zijn familie. Jacobus Francies is dan 24 jaar en komt aan de kost als landwerkman. In januari 1881 doet hij in Brugge aangifte van de geboorte van van Edmond, en op 5 april 1883 doet hij in Maldegem nog aangifte van het overlijden van zijn vader Jacobus Francies sr.
  Nog geen jaar later, op 1 maart 1884, overlijdt hij kinderloos in zijn woning te Maldegem. Hij is dan pas 46 jaar.
 • [A] X d (Marie)-Mathilde, geboren op 17 maart 1840.
  Mathilde is kantwerkster zoals haar zus Caroline. Ook zij is in mei 1862 met haar vader naar Maldegem verhuisd. Zij huwt er met Ambrosius Cauwels, een buurman uit de Warmestraat, en vertrekt op 7 september 1874 met haar echtgenoot naar Adegem, op het hierboven al eerder vermelde boerderijtje in de Verbranden Bos.
  Ook Mathilde overlijdt kinderloos, op 16 september 1908. Vijf jaar eerder waren Ambroos en Mathilde echter al met de uitbating van hun boerderijtje gestopt:
   
  venditie Cauwels
  (Foto: Jozef Dobbelaere)
   
 • [A] X e Carel Louis, geboren op 30 september 1842.
  Verdere gegevens: zie X
 • [A] X f Ludovica, geboren op 13 april 1846.
  « Louise » is slechts 7 jaar oud als haar moeder overlijdt. Op 21 januari 1860 (14 jaar) vertrekt ook zij naar Eeklo, bij de grootouders op het Oostveld, tot zij in mei 1862 naar de Warmestraat in Maldegem verhuist. Als zij 39 jaar oud is keert zij naar Adegem terug en gaat inwonen bij haar zuster Mathilde in de Kallestraat.
  Zij overlijdt - kinderloos - op 12 januari 1910 te Adegem.
 • [A] X g Petrus ( Johannes ), geboren op 21 augustus 1850.
  Barbara krijgt Petrus op haar zevenenveertigste, wat toch niet zo gewoon was...
  Het kind overlijdt reeds op 20 maart 1851, 7 maanden oud.
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

[A] X e - 1842 : Carel Louis De Baets

Rosalie Lava en Carel Louis De Baets
Rosalie Lava en Carel Louis De Baets

Carel Louis De Baets, geboren te Adegem op 30 september 1842 en er overleden op 19 juli 1900.
Zoon van Jacobus Francies De Baets en Barbara Andries.

Geboorteakte van Karel Louis De Baets
Geboorteakte van Carel Louis De Baets.

Carel Louis is op een tot nu toe onbekende datum met zijn zuster Caroline naar Brugge vertrokken om er als hovenier te werken in het Engels Klooster. Hij maakt er kennis met Rosalia Joanna Lava uit Bredene en op 12 november 1879 treden zij in het huwelijk :

Trouwboekje Carel Louis en Rosalie
Trouwboekje van Carel Louis en Rosalie

Trouwakte Carel Louis De Baets en Rosalie Lava
Getuigen bij dit huwelijk waren Carolus Boedt, meesterbakker, Franciskus Rooms, meestersmid, Ferdinand Lesy, kleermaker en Eduardus Rotsaert, mulder. "De bruid en den vader van den bruidegom, alhier tegenwoordig en met dit huwelijk toestemmende, hebben verklaard bij onkunde niet te kunnen teekenen",

Op 2 januari 1881 wordt Edmond Louis, hun enige zoon, in hun huisje (Snagaartstraat 100) geboren.

Carel Louis wordt omstreeks 1898 zeer ernstig ziek, en keert met Rosalia terug naar Adegem, in de woning op het Dorp nummer 42, tegenover het Schoolstraatje ("klein Hulleken"), waar Caroline inmiddels een snoepwinkeltje begonnen is. Hij overlijdt er twee jaar later, 58 jaar oud. Rosalia overlijdt op 13 maart 1907, in haar 70e levensjaar.

Adegem Dorp omstreeks 1906
Adegem Dorp omstreeks 1906

Centraal op de foto het snoepwinkeltje van Rozeke en Lientje, waar ook Carel Louis en Rozalie Lava na hun terugkeer uit Brugge kwamen wonen. Het huisje lijkt wel ingeklemd te staan tussen het huis van August De Kesel en dat van Flavie Martens. Edmond De Baets poseert zo te zien trots als uitgever van deze postkaart...
Adegem Dorp omstreeks 1911
Adegem Dorp omstreeks 1911

Adegem Dorp, gefotografeerd vanaf Den Hoeke.
Voor de ingang van het snoepwinkeltje herkennen wij Alina (zij staat achter de derde jongen van links, enkel haar gezicht is te onderscheiden), Karel, Maria (allebei rechtstaand) Rozeke, Lientje (met grijze voorschoot) en Edmond De Baets.
Familie De Baets in 1911
Alina, Maria, Lientje, Rozeke, Karel en Edmond, omstreeks 1911 / 1912
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

[A] XI a - 1881 : Edmond Louis De Baets

Alina en Edmond De Baets

Edmond De Baets, geboren te Brugge op 2 januari 1881 en overleden te Adegem op 1 augustus 1959.
Zoon van Carel Louis De Baets en Rosalia Lava.

Geboorteakte Edmond De Baets
Getuigen bij de aangifte op het stadhuis waren broer (Xc) Jacobus Francies De Baets en Bernard Vermeulen.

Hij trouwde op 21 oktober 1908 te Adegem met Alina De Muer, dochter van Augustus en van Sidonie Goethals, geboren te Ursel op 8 juli 1881 en overleden te Adegem op 17 februari 1958.

Huwelijksakte Edmond De Baets en Alina De Muer
Getuigen bij het huwelijk waren Maurits De Muer - 26 jaar, bakker te Brussel - en Augusta Himschoot,
vriendin van Alina en achternicht van Edmond (zie: IX h Maria Theresia)...

Huwelijk Edmond en Alina, met Maurits De Muer en Augusta HimschootAlina De Muer werkte eind 19e - begin 20e eeuw in Jette bij Brussel, waar ze allerlei accessoires voor priesters verkocht (missalen, soutanes e.d.). De familie Van Landschoot, de eigenaars van de winkel waar ze werkte, waren afkomstig uit Bellem, vlakbij haar geboortedorp Ursel. Wij vermoeden dat zij op die manier in contact gekomen is met Augusta Himschoot, die bij Van Damme (in de Ezelstraat te Brugge) eveneens een winkel van religieuze accessoires openhield.
Via Augusta, de achternicht van Edmond (zie IX h), kwam dan wellicht omstreeks 1895-1900 het contact tot stand tussen Alina en Edmond De Baets, die toen kloosterling was bij de Broeders van Liefde in de Stropstraat 133 te Gent onder de naam "Broeder Anselmus" (en dit zeker nog bleef tot na 19 juli 1900, datum waarop zijn vader overleed).

Wij vermoeden overigens dat Edmond eerder van een verdoken studiebeurs genoot dan dat hij een echte roeping had: het kwam wel vaker voor dat kinderen van minder begoede ouders een 'roeping' simuleerden om aan een opleiding te komen, bovendien waren die ouders in het geval van Edmond ook nog eens tuinier en dienstmeid in het Engels Klooster te Brugge... Hoe dan ook, in 1901 studeert hij af, en reeds op 1 oktober van datzelfde jaar wordt hij onderwijzer benoemd te Adegem.

Tussen zijn benoeming als onderwijzer in 1901 en zijn huwelijk in 1908 geeft Edmond al een eerste serie postkaarten uit onder de naam "Uitg. Edm. De Baets". Het was geen zeldzaamheid dat de uitgever zelf op die postkaarten poseerde !

Een tweede serie postkaarten (in ieder geval uitgegeven voor 1914, en vermoedelijk zelfs voor het huwelijk in 1908) draagt de vermelding "Uitgeverij - Boekhandel De Baets". Nog latere series dragen de vermelding "Uitgeverij - Boekhandel De Baets-De Muer". (Bekijk hier de complete serie postkaarten "De Baets-DeMuer").

Behalve postkaarten gaf het echtpaar De Baets-De Muer ook een serie "Wandplaten voor het Onderwijs" uit: de originelen van deze platen berusten nu in de verzameling "Historische Onderwijscollectie Universiteit Gent" (Klein Raamhof), en in het Stedelijk Onderwijsmuseum in Ieper.

Deze in oorsprong Duitse wandplaten, waren door het echtpaar De Baets-De Muer voorzien van nederlandstalige opschriften en van een etiket "Boekhandel De Baets - De Muer, Adeghem". (De oude schrijfwijze van de woonplaats duidt erop dat dit reeds vóór de eerste wereldoorlog plaats vond.)
Zij importeerden voornamelijk de platen uit de reeks 'Kulturgeschichtliche Bilder für den Schulunterricht' van Adolphe Lehmann, uitgegeven bij Wachmuth in Leipzig tussen 1906 en 1936. Overigens verkochten zij van de Lehmann-reeks enkel de eerste subreeks, 'Deutsche geschichte'. Het ging hierbij om 'Kulturgeschichte', dus niet om politieke of militaire geschiedenis, maar eerder om architectuur, ambachten, kledij, vervoer enz.

In het Stedelijk Onderwijsmuseum van Ieper werd van 8 april 2005 tot en met 27 november 2005 een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd over wandplaten met als titel "Wandplaten langs alle kanten". Naar aanleiding van deze tentoonstelling is tevens een publicatie verschenen. (Karl Catteeuw, Jan Dewilde en Annick Vandenbilcke: Wandplaten langs alle kanten. Onderzoek naar schoolwandplaten voor het Lager Onderwijs in België). De tentoonstelling focuste op de kleine uitgevers/verkopers van wandplaten, waaronder dus ook de familie De Baets - De Muer...

Edmond was overigens niet alleen onderwijzer, drukker en boekhandelaar, maar is minstens twee keer ook opgetreden als uitgever van een educatief "Heilig Misspel" van de hand van Mgr. Karel Cruysberghs (1891-1976), de priester-moralist-theoloog die o.a. actief was als proost van de AKVS, van de Boerenbond en als vice-rector van de Leuvense universiteit.

Edmond
Edmond De Baets, schoolhoofd van de Jongensschool te Adegem
(van juli 1931 tot aan zijn pensioen in 1939)

De winkel/boekhandel was reeds vanaf het begin van de loopbaan van Edmond aktief, en dit op diverse locaties in Adegem: Dorpstraat 42 (het winkeltje van de Groottantes Rozeke en Lientje, waar Edmond zich op 1 oktober 1901 in liet schrijven), Kerkstraat (waar het jong getrouwde echtpaar een tijdlang woonde), en tenslotte Staatsbaan 105, waar Edmond in 1959 overleed.

Naast schoolboeken op bestelling, postkaarten en wandplaten verkochten Edmond en Alina gedurende de hele eerste helft van de 20e eeuw ook allerlei schoolbenodigdheden en papierwaren... Medio de jaren 50 werd hun zaak overgenomen door Edmonds zoon Alfons, en nu baten diens zonen Bernard en Diederik ieder een eigen drukkerij uit op een boogscheut van de oorspronkelijke winkel op de Staatsbaan.

Edmond De Baets was wel degelijk een bijzonder man : broeder, schoolmeester, hoofdonderwijzer, drukker en zelfs uitgever ! Hij was in ieder geval een zeer gerespecteerde maar tevens zeer autoritaire 'figuur' in het dorp. En dat kon ook moeilijk anders: een hele generatie Adegemnaars heeft bij hem op de schoolbanken gezeten. Zijn oudste zoon en zijn drie dochters stonden trouwens eveneens in het onderwijs...

Samen met zijn dochter Maria organiseerde Edmond in de 50-er jaren ook nog verblijven in Engeland voor tienermeisjes uit het dorp, die een gans jaar naar het klooster van de zusters in Haywards Heath gestuurd werden. Edmond had immers een nicht in dat klooster (Zuster Laurentia), die ingetreden was in het Engels Klooster te Brugge terwijl Edmonds vader daar hovenier was... De meisjes werkten in de kostschool of op de boerderij van het klooster, verdienden 500 frank per maand plus kost en inwoning, leerden Engels en beleefden er -volgens een van de dames- een zeer leuke tijd!

Edmond De Baets

Naar aanleiding van Edmonds overlijden verscheen het volgende artikel in het "Vrij Maldegem" van 9 augustus 1959 :

ERESCHOOLHOOFD OVERLEDEN :

Met grote verslagenheid vernamen alle inwoners de droeve mare "Meester De Baets is overleden". Als oud-schoolhoofd der Aangenomen Lagere Jongensschool van het Dorp, telde hij op de gemeente en ver daarbuiten, niets dan vrienden.

Hij werd te Brugge geboren op 2 januari 1881, onderwijzer gediplomeerd aan de geagreerde normaalschool te Gent op 4 aug. 1900, om onderwijzer benoemd te worden aan hoger genoemde school, in 1902. Op 1 juli 1931 werd hij er schoolhoofd benoemd, functie die hij zou vervullen tot in 1939, wanneer hij op rust ging.

Hij was medestichter en oud-voorzitter van de plaatselijke bond der Kroostrijke Gezinnen en van de plaatselijke mutualiteit "Broederhulp", erelid van de muziekmaatschappij "De Verenigde Vrienden" en lid van alle vaderlandse groeperingen en godvruchtige genootschappen op de parochie, alsook van het C.O.V. Kring Eeklo.

Dhr. De Baets Edmond werd om zijn talrijke verdiensten vereremerkt met het burgerlijk ereteken 1e en 2e klas, de Herinneringsmedaille 1914-1918 en het ereteken van de Bond der K.G.

Onder grote belangstelling en deelneming werd ereschoolhoofd Edmond De Baets plechtig teraardebesteld. De kerk liep proppensvol en naast de rouwende familie bemerkten we tal van onderwijzers en onderwijzeressen van het C.O.V. Eeklo alsmede Z.E.H. Kan. De Kesel, de heren Schelfhout, Hamerlink en De Graeve, diocezane inspekteurs ; E.H. Weemaas, bestuurder van de Bisschoppelijke Normaalschool te St. Niklaas en de E.H. Boxtaele aan het hoofd van het lerarenkorps van het St. Vincentiuscollege te Eeklo en de school der E. Broeders Hieronymieten te Maldegem, E.H. Cornand, bestuurder van de kliniek Toevlucht tot Maria te Gent met dhr. Vervaeke aan het hoofd van een afvaardiging der douane Meetjesland-Kustgebied, alsook talrijke pastoors en burgemeesters van de randgemeenten.

Het plaatselijk zangkoor verzorgde de liturgische gezangen, onder leiding van dhr. Richard De Keyzer, aan het orgel begeleid door dhr. Raymond De Ridder, koster te Maldegem-Kleit.

Aan het open graf werd een lijkrede uitgesproken door dhr. Germain Boes, schoolhoofd van de Aangenomen Jongensschool, Dorp en door dhr. Firmin Van de Poele, schoolhoofd te Watervliet, namens C.O.V. Kring Eeklo.

Een afvaardiging schoolkinderen van jongens- en meisjesscholen omringde de katafalk en legde kransen neer.

Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst

[A] XII - 1909 / 1921

Edmond De BaetsAlina De Muer

Uit het huwelijk van Edmond De Baets en Alina De Muer zijn 8 kinderen geboren, allen te Adegem:

Familie De Baets - Adegem
 • [A] XII a Karel geboren op 19 augustus 1909 en overleden te Sijsele op 14 april 1992.
 • [A] XII b Maria geboren op 18 augustus 1910 en overleden te Leuven op 17 februari 1955.
 • [A] XII c Amaat geboren op 25 oktober 1912 en overleden te Brugge op 15 oktober 1991.
 • [A] XII d Jozef geboren op 25 november 1913 en overleden te Eeklo op 28 maart 2008
 • [A] XII e Margriet geboren op 22 november 1914 en overleden te Sint Niklaas op 24 december 2011.
 • [A] XII f Albert geboren op 30 januari 1916 en overleden te Sint Niklaas op 26 september 2005.
 • [A] XII g Alfons geboren op 19 december 1917 en overleden te Sijsele op 27 april 2002.
 • [A] XII h Christine geboren op 15 april 1921 en overleden te Overmere op 26 juni 2002.
Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst
BRONNEN

Gemeentearchief Maldegem:

1866 boek V folio 866:
Verbleven te Maldegem Kleine Warmestraat sectie C huis nr 33
Debaets Judocus (?) °Adegem 05/03/1800 landbouwwerkman
Debaets Rosalie af naar St.-Laureins op 05/08/1868 (gehuwd met Eduard De Metsenaere)
Debaets Jacobus Francies landwerker
Debaets Marie-Mathilde (gehuwd met Ambrosius Cauwels 1874) f° 875 af naar Adegem 07/09/1874
Debaets Ludovica

1881 boek V folio 955:
Debaets Jacobus Francies overleden 03/04/1883
Debaets Jacobus Francies jr overleden 01/03/1884 (ongehuwd!!)
Debaets Ludovica af naar Adegem op 17/11/1885
Debaets Caroline in van Brugge 06/07/83 en af naar Adegem 17/11/1885
Caroline verbleef dus ook een tijd in Brugge (Zie: Bevolkingsregister Brugge 1880 - Engels Klooster)

1881 boek V folio 993:
Debaets Caroline dienstmeid bij Debaets Bernard °Adegem 15/08/1832 vanaf 06/07/1883 Radestraat

Gemeentearchief Adegem:

Boek 2 folio 65 Dorp huis nummer 42:
De Baets Carolina winkelierster
Lava Rosalia van Brugge 1898 overleden 13/03/1907
De Baets Edmond komt van Gent Stropstraat 133 op 01/10/1901
De Muer Aline Hélène komt van Jette St.-Pierre 29/07 /1901 (Verhuisd naar Dorp nr 3 op 21/10/1908)

Boek 3 folio 135 Adegem Callestraat huis nummer 15:
Cauwels Ambrosius landbouwer °Maldegem 03/01/1838
De Baets Mathilde echtgenote overleden 16/09/1908 (Zonder kinderen)
De Baets Ludovica schoonzuster overleden 12/01/1910

Stadsarchief Eeklo:

1856 boek 9 folio 40:
Isabella Buysse overleden 04/10/1866 oud 86 jaar
Wordt in sommige stukken ook genoemd Petronelle of ook Isabelle Thérèse
Er waren daar verschillende zonen die de boerderij verder hebben uitgebaat

Jaarboek Heemkundige Kring van het Ambacht Maldegem 1998:
Lijst van de telling die gedurende 1795-1796 in opdracht van de franse bestuurders werd uitgevoerd

nr 266 Buysse Francies kleermaker wonende op de Hoeke komt van Ursel, oud 60 jaar.
nr 267 Van Camerijk Marie, zijn echtgenote, oud 50 jaar dus geboren ca. 1744 te Maldegem
3 kinderen jonger dan 12 jaar
nr 268 Petrus Buysse 22 jaar
nr 269 Jan Buysse 16 jaar
nr 270 Barbara Buysse 24 jaar
nr 271 Isabelle Buysse 14 jaar

nr 404 Cornelis Andries kuiper wonende in de Kallestraat, oud 54 jaar, geboren te Adegem (ca. 1740)
nr 405 Martha De Wilde, zijn vrouw, 54 jaar, eveneens te Adegem geboren
nr 406 Jan Andries 23 jaar
nr 407 Petrus Andries 19 jaar
nr 408 Johanna Andries 18 jaar

Genealogie De Baets - Overzicht van de stamlijst