VII.3
Jan De Baets
1706

HOME PAGE
Contact
Web-Links
Historische Documenten
Stamlijst
I - Adriaan (±1510)
II - Joris (±1540)
III - Joris (±1570)
IV - Adriaan (±1600)
V - Joris (1623)
VI - Pieter (1661)
VII - Jan (1706)
VIII - Maarten (1738)
IX - Pieter (1776)
X - Carolus Franciscus (1804)
XI - Alexander (1859)
XII - Raymond (1887)
XIII - Roger (1913)


 • Zeer kleine landbouwer te Waarschoot op de Leest
 • Geboren en gedoopt op 7.1.1706 te Waarschoot
 • Gehuwd op 25.4.1733 te Lovendegem met Georgia Goethals, 7 kinderen
 • Overleden op 25.7.1781 te Lovendegem
 • Geboren na het overlijden van zijn vader, zet hij de stamreeks verder
 • Spinnen en weven om wat bij te verdienen
 • Verlaat Waarschoot en trekt naar Lovendegem
 • Voegt zich bij andere wevers te Lovendegem
 • Ook te Lovendegem zijn er buitenlandse troepen

Jan heeft zijn vader nooit gekend. Hij is geboren zes maanden na het overlijden van zijn vader. Hij werd opgevoed door zijn moeder Livina de Clercq. Als deelvoogden worden aangeduid : Gillis de Clercq, zijn grootvader langs moederszijde en zijn oom Maarten de Baets.

Doopakte van VII.3.Jan

Doopheffers zijn : Joannes Maertens en Maria De Vlieger (familieverband niet gevonden)

Jan huwt op 27-jarige leeftijd te Lovendegem op 25.4.1733 een meisje uit Lovendegem : Georgia Goethals. Zijn getuige: zijn broer Pieter en een zuster van de bruid Maria Goethals.
Georgia Goethals is te Lovendegem geboren op 4.2.1707 als onechte tweeling (met Martinus) van Judocus Goethals en Maria Clays (peter: Georgius Goethals, meter : Margareta Clays)

Doopakte van Georgia Goethals als tweelingzuster van Martinus (en niet van Petronella, zoals verkeerdelijk in de rand geschreven: Petronella Clays is de vroedvrouw "obstetrice" en zou bijvoorbeeld wel de moeder of een zuster kunnen zijn van Maria Clays).

Huwelijksakte van Jan met Georgia Goethals

De getuigen zijn Petrus De Baets en Maria Goethals

Maar hoe kwam Jan in Lovendegem terecht en vond hij er zijn vrouw?

We zagen reeds dat het erf van vader Pieter waar de moeder als weduwe leefde, zeer klein was en vermoedelijk verre van voldoende om in het levensonderhoud te voorzien. Wat werk als dagloner bij een grotere boer, spinnen en weven (lijnwaad) hielden het gezin in leven.

Men kan zich indenken dat Jan, als jongste telg van het gezin ook al zeer vroeg het weefgetouw van zijn overleden vader moest bedienen. Misschien ging hij rond 25 jaar naar Lovendegem om daar bij andere wevers te werken, misschien zelfs bij Judocus Clays (verdere opzoekingen in Lovendegem zouden kunnen aantonen dat Judocus Clays inderdaad wever was).

Heeft hij daar zijn aanstaande vrouw Georgia leren kennen? Kwam hij dagelijks naar huis bij zijn 61 jaar oude moeder (de afstand bedraagt ongeveer 6 km)? Hoe dan ook, na het huwelijk te Lovendegem woont het gezin aanvankelijk in Waarschoot waarschijnlijk bij de 63-jarige moeder in het ouderlijk huis?

Jan en Georgia zullen zeven kinderen krijgen van wie de twee eersten Judocus en Joanna Maria in Waarschoot geboren worden.

Jan verlaat op dertigjarige leeftijd echter zijn moeder die ongeveer 66 - 67 jaar oud is en Waarschoot, vermoedelijk tussen half 1736 en half 1737 met zijn vrouw en zijn twee kinderen respectievelijk ongeveer twee en vier jaar oud. We kunnen ons inbeelden hoe hij, zijn kleine kinderen en zijn schamele bezittingen op een stootkar voortduwend, met zijn vrouw de zes à zeven kilometers aflegt naar zijn nieuwe woonplaats. Op dat ogenblik is het thuisweven in Waarschoot een zeer sterk verspreide industrie. In 1737 telde men er 508 getouwen! (bron: Frans De Potter - Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen - Arrondissement Gent - Deel 7 - Waarschoot- p.11).

Hierna geven we een stuk van de huidige stafkaart om aan te duiden hoe Jan waarschijnlijk van Waarschoot naar Lovendegem verhuisd is.

Reductie van stafkaart op 1/25.000 (1980-81)


(klik hier voor grotere versie)

De rode rechtlijnige steenweg Gent - Eeklo bestaat dan nog niet. De verhuis van Jan en Georgia zal dus gebeurd zijn via de Bekebrug over de Lieve, over Beke, Veldeke (dat stukje baan bestaat reeds), de baan die een bocht maakt (ten westen van Meienbroek) en zo verder tot Lovendegem. Te Lovendegem krijgt het gezin nog vijf kinderen bij.

Jan en zijn gezin beleven de, in de meteorologische annalen berucht gebleven, zeer strenge winter 1739-1740 die de oorzaak was van veel honger en miserie. "In het beginsel van het jaer 1740, daegs voor dry Koningen-dag is alhier te lande eene seer felle koude opgestaen, de welcke duerde tot in de maendt van April daer naer, soodanigh dat de Vruchten der aerde ten meerendeele bevroren waeren". Het vroor in die periode in het totaal gedurende 77 dagen! (Bron: Charles Curtis, Brugse schepen - Jaerboecken der stadt Brugge, Brugge, Vande Casteele, 1765, pp.397-398).

Zoals zijn voorvaderen in Waarschoot zal Jan ook in Lovendegem oorlogsperikelen kennen.

We zijn inderdaad volop in de Oostenrijkse Successieoorlog (1740 - 1748).
Door het verdrag van Utrecht in 1713 werden onze gewesten aan Oostenrijk toegewezen. Daardoor werden wij meegesleurd in een erfopvolgingskwestie tussen de Franse koning Lodewijk XV en keizerin Maria-Theresa, die haar overleden vader, Karel VI in 1740 had opgevolgd. De moeilijkheden ontaardden in een regelrechte oorlog tussen beide partijen.

Het Franse leger was ons land binnengevallen op 17 mei 1744. In Harelbeke richtten de Fransen een permanent legerkamp in, waarvoor alle gemeenten opgevorderd werden om stro, hooi en haver aan de Fransen te leveren, maar ook aan de tegenpartij. Zo verbleven er in 1745 in Lovendegem Hongaarse troepen die ook van alles opeisten. Verder onderzoek te Lovendegem zou misschien kunnen aantonen waar zij gewoond hebben en of het gezin inderdaad het weven (en spinnen) als enige broodwinning had.

Om een idee te hebben over het thuisweven: foto van de werkplaats van een thuiswever in de omgeving van Tielt op het einde van de 19de eeuw. (uit Door Arm Vlaanderen -Auguste De Winne)

Georgia Goethals overlijdt op 65 jarige leeftijd te Lovendegem op 15.9.1772.

Begrafenisakte van Georgia Goethals

Jan wordt 74 jaar en sterft te Lovendegem op 25.7.1781.

Begrafenisakte van VII.3.Jan De Baets

De kinderen van VII.3.Jan en Georgia Goethals

 • VIII.1. Judocus
  ° 9.4.1735 (16.00 uur) en = 10.4.1735 te Waarschoot.
  Peter : Judocus Goethals (vader van de moeder).
  Meter : Livina De Clercq (moeder van de vader)
  x ? (niet gevonden in parochieregisters Lovendegem)
  + ? (nog niet opgezocht)

  Doopakte van Judocus

 • VIII.2. Joanna-Maria
  ° 4.4.1736 (13.00 uur) en = 4.4.1736 te Waarschoot.
  Peter : Petrus De Baets (is misschien de oom zie VII,2).
  Meter : Joanna Goethals (familieverband ?)
  x 09.06.1764 te Lovendegem met Petrus Vermeire.
  Getuigen: Judocus Vermeire en Petronilla Goethals.
  + ? (nog niet opgezocht)

  Doopakte van Joanna-Maria

  Petrus Vermeire en VIII.2 Joanna Maria De Baets zullen zeker twee zonen hebben:
  Jean François Vermeire, geboren +/- 1772 en Charles François Vermeire, geboren +/- 1777. Zij zijn inderdaad beiden getuigen op het huwelijk van hun nicht IX.4 Joanna Carola De Baets, (dochter van VIII.3 Maarten De Baets en Livina Verbanck) op 31.10.1810 te Lovendegem met Jean François Speckaert. Zij worden in de huwelijksakte (Franse republiek) aangeduid als "cousin maternel de l'épouse", Jean François 38 jaar en Charles François 33 jaar oud.

 • VIII.3. Martinus :
  volgt sub VIII.3.
 • VIII.4. Georgius
  ° en = 4.2.1740 te Lovendegem.
  Peter : Georgius Demuynck.
  Meter : Livina Goethals (familieverband ?)
  x ( niet gevonden in parochieregisters Lovendegem)
  + ? (nog niet opgezocht)

  Doopakte van Georgius

 • VIII.5. Petronella
  ° en = 22.6.1742 te Lovendegem.
  Peter : Egidius Goethals (familieverband ?).
  Meter : Petronella Goethals.
  x ? (niet gevonden in parochieregisters Lovendegem)
  + ? (nog niet opgezocht)

  Doopakte van Petronella

 • VIII.6. Maria-Anna
  ° en = 30.8.1743 te Lovendegem.
  Peter : Judocus Vereecken (familieverband?).
  Meter : Maria Goethals (familieverband?).
  x 13.8.1774 met Joannes Josephus Welvaert. Getuigen: Petrus Welvaert en Maria Anna de Ruyter.
  + ? (nog niet opgezocht)

  Doopakte van Maria-Anna

Huwelijksakte van Maria-Anna en Joannes Josephus Welvaert

 • VIII.7. Petrus
  ° en = 26.10.1744 te Lovendegem.
  Peter : Petrus De Baets (is misschien de oom. Zie VI.2).
  Meter : Martina Goethals (familieverband?)
  x 02.02.1777 te Lovendegem met (Maria) Petronilla Welvaert.(+ Lovendegem 25.03.1820).
  Getuigen: Martinus De Baets (vermoedelijk zijn broer VIII.3) en Carola Welvaert.
  + Lovendegem 08.04.1810 11:30. aangifte door VIII.3 Martin De Baets, 73 jaar, landbouwer, broer van de overledene en Josse Van Damme, 36 jaar, kleermaker, buur van de overledene.

  Doopakte van Petrus.

 

Huwelijksakte van Petrus en Petronilla Welvaert op 02.02.1777


 • Kinderen van VIII.7 Petrus De Baets en Petronilla Welvaert:

  Wij vonden vijf kinderen, alleen dochters en geen enkele zoon:

  • VIII.7.1 Coleta De Baets
   ° en = 25.03.1781 te Lovendegem.
   Peter: ?
   Meter?

  • VIII.7.2 Theresia De Baets
   ° en = 25.09.1783 (of 1780 ?) te Lovendegem.
   Peter: Jacobus Franciscus Welvaert.
   Meter: Joanna Petronilla De Neve (echtgenote van VIII.8 Joannes Baptist De Baets).
   Theresia huwt op 16.01.1811 te Lovendegem met Christophe Bernard Teirlinck, wever, woonachtig te Evergem, ° Sleidinge 18.06.1779, zoon van Jean Baptiste Teirlinck, wever te Evergem en van Anne Marie Criel. De bruid is dochter van Petrus De Baets, overleden te Lovendegem en van Petronilla Welvaert, spinster.
   Zij huwt een tweede maal met Joseph Verhasselt
   Theresia De Baets overlijdt op 04.02.1856 11:00 te Lovendegem Bredestraat, landbouwster, 72 jaar, weduwe in eerste huwelijk van Christophe Bernard Teirlinck, huisvrouw van Joseph Verhasselt, fa. Pieter De Baets en Petronilla Welvaert. Aangifte van overlijden door Jan Baptist Teirlinck, landman te Lovendegem, 44 jaar, zoon van de overledene en Pieter Francies Van der Plaetsen, koster, 54 jaar, kennis.

  • VIII.7.3 Francisca De Baets
   ° 07.02.1786 = 08.02.1786 te Lovendegem.
   Peter : Joannes Baptist De Baets (VIII.8).
   Meter: Maria Anna Welvaert.
   Voor wat die Maria Anna Welvaert betreft, het kan hier gaan om een zuster van Petronilla Welvaert. Een Anna Welvaert (zonder Maria) was gehuwd met een Jan De Baets te Oostwinkel. Zij hadden verschillende kinderen die in Lovendegem overleden zijn:
   Jan Francies De Baets (° Oostwinkel ca. 1739 + 17.03.1819, weduwnaar van Marie Rose Blomme, "meester peirdesmet"), Coleta De Baets (° Oostwinkel ca. 1751 + 10.12.1831, echtgenote van Jan Francies Claeys, spinster), Maria Catherina De Baets (° Oostwinkel ca 1762 + 16.05.1846, weduwe van Jan Baptist De Jaeger), Felix De Baets (° Oostwinkel ca 1764 + 31.08.1830, ongehuwd, smidsknecht).
   VIII.7.3 Francisca De Baets huwt op 23.10.1811 met François Martens, landbouwer, ° Lovendegem 07.03.1784, zoon van Jean François Martens en Livine Christine Rogiers, landbouwers.
   Francisca (Françoise) De Baets is spinster. Haar officiële geboortedatum op de Franstalige trouwakte van de burgerlijke stand is 05.02.1786. Zij is dochter van Pierre De Baets, overleden te Lovendegem 08.04.1810 en Petronilla Welvaert, landbouwster, aanwezig.
   Getuigen zijn : François Martens, landbouwer, 58 jaar, vaderlijke oom van de echtgenoot, Martin De Baets (VIII.3), wever, 73 jaar, vaderlijke oom van de echtgenote, Christophe Bernard Teirlynck, wever, 32 jaar, kennis en Pierre Jean De Keuckelaere, "domestique", 37 jaar, kennis.
   Francisca De Baets overlijdt te Lovendegem Bredestraat op 04.02.1848 03:30, landbouwster, 59 jaar, huisvrouw van Francis Martens, fa.Pieter de Baets en Petronilla Welvaert. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door Petrus Martens, 30 jaar, landbouwer te Lovendegem, zoon van de overledene en Jan Baptist Gryp, 51 jaar, landbouwer te Lovendegem, kozijn van de overledene.

  • VIII.7.4 Carol(in)a De Baets
   ° en = 10.11.1788 te Lovendegem.
   Peter : Petrus Joannes Meyvaert.
   Meter : Carola Vermeire (zuster van Petrus Vermeire, echtgenote van VIII.2 Joanna Maria De Baets).
   Carol(in)a (spinster) huwt op 22.05.1822 met Petrus Augustinus Vergult, schoenmaker,
   ° Evergem 09.03.1782, weduwnaar van Seraphina Taelman (+ Zomergem 30.06.1821). Hij is zoon van Augustin Vergult, overleden te Lovendegem 11.02.1820 en van Carolina (2de voornaam onleesbaar) Blanckaert, herbergierster, aanwezig.
   Getuigen zijn: Francies Martens, landman,34 jaar, zwager van de bruid (echtgenoot van VIII.7.3 Francisca De Baets), Judocus De Baets, wever, 38 jaar, kozijn van de bruid (familieverband: is waarschijnlijk IX.8.5 alhoewel een verschil van 3 jaar in de leeftijd: 35 jaar i.p.v. 38), Jean Baptiste Grijp, wever, 25 jaar, kozijn van de bruid (broer van Godeliva Grijp, tweede echtgenote van IX.8.5 Judocus De Baets) en Louis Impens, 29 jaar, kennis.

  • VIII.7.5 Maria Theresia De Baets
   ° 18.01.1791 = 19.01.1791 te Lovendegem.
   Peter: Petrus Vermeire (echtgenoot van VIII.2 Joanna Maria De Baets).
   Meter: Joanna Theresia Welvaert.
   Maria Theresia huwt een eerste maal met Christophe Bernard Teirlinck die echter op 05.12.1815 te Lovendegem overlijdt.
   Zij hertrouwt op 03.12.1822 met Josephus Verhasselt, wever, ° Lovendegem 01.07.1791, zoon van Judocus Ambrosius Verhasselt, wever en Maria Francisca Poelman, overleden te Lovendegem 17 frimaire III. Haar vader Pieter De Baets is dan reeds overleden te Lovendegem op 08.04.1810 en haar moeder Petronilla Welvaert eveneens te Lovendegem op 25.03.1820.
   Getuigen bij dit tweede huwelijk zijn: Jan Baptist Verhasselt, broer van de bruidegom, wever, 28 jaar , Joducus Poelman, "peerdesmet", 54 jaar, oom van de bruidegom en nog twee andere kennissen.
   Joseph Verhasselt is overleden te Lovendegem op 10.04.1880 06:00 in het Klooster van de Zusters van Liefde, Molendreef. Hij is "zonder bedrijf", 88 jaar, weduwnaar van Marie Thérèse De Baets, fs. Judocus Ambrosius Verhasselt en Maria Francisca Poelman. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door: Charles Souris, zonder bedrijf, 62 jaar, kennis en Philippe Avermaete, veldwachter, 34 jaar, geen bloedverwant.
    
 • VIII.8 Johannes Baptista De Baets
  ° 13.02.1750 te Lovendegem
  Peter: Egidius Goethals
  Meter: Marianna Vereecken
  x te Lovendegem 08.05.1770 met (Joanna) Petronilla De Neve (° te ? de ? + Lovendegem (21 of 22).12.1809).
  Getuigen: Martinus De Baets (VIII.3) en Joanna Claeys.
  + Lovendegem 05 frimaire XI (27.11.1802) 01:00, 54 jaar. Aangifte van het overlijden door François De Baets, wever, 32 jaar, zoon van de overledene en Pierre Jean Welvaert, landbouwer, 36 jaar, buur.
  Een foutieve inschrijving door de onderpastoor bracht ons bijna op een vergeefse zoektocht.  In het doopregister zijn de vorige akten geschreven door de pastoor. Dit is de eerste akte geschreven door de onderpastoor De gelder. Hij heeft zich waarschijnlijk vergist toen hij de ouders naar hun naam vroeg. Hij begreep dat de moeder Judoca als voornaam had in plaats van Georgia. Judocus was echter de voornaam van haar vader!
  We zijn echter overtuigd dat dit de doopakte is van VIII.8 Joannes Baptista De Baets.

  Huwelijksakte van VIII.8 Joannes Baptista en Petronilla De Neve  (Joanna) Petronilla De Neve overlijdt te Lovendegem op 21.12.1809 als spinster op 62-jarige leeftijd. het overlijden wordt aangegeven door François De Baets, dagloner, 40 jaar, zoon van de overledene en Jean Baptiste Roose, wever, 28 jaar, buur van de overledene. Deze zoon, François De Baets zou dus geboren zijn tussen 21.12.1769 en 22.12.1770, vermoedelijk zelfs vóór 08.05.1770, datum van het huwelijk van zijn ouders. Wij vonden om begrijpelijke redenen geen doopakte.

  Kinderen van VIII.8 Johannes Baptista De Baets en Petronilla De Neve

  • VIII.8.1 Joanna Maria De Baets
   ° 02.05.1777 en = 03.05.1777 te Lovendegem
   Peter : Petrus De Baets.
   Meter: Joanna Claeys.
   x 09.05.1810 te Lovendegem, spinster, met Jean Baptista De Neve, landbouwer, ° Lovendegem 26.12.1773, zoon van Charles François De Neve (overleden te Lovendegem 25 frimaire V) en Anne Marie De Meester.
   + 13.12.1834 05:00 te Lovendegem wijk Oostveld, landbouwster, 60 jaar. Aangifte door Joannes Baptist De Neve, landman, 63 jaar, wonende te Lovendegem en Joannes Demeester, landman, 40 jaar, buur.
  • VIII.8.2 Carol(in)a De Baets
   ° 18.05.1780 te Lovendegem.
   Peter: Jacobus Franciscus De Keyser uit Zomergem.
   Meter: Petronilla Welvaert (echtgenote van VIII.7 Petrus De Baets).
   x Lovendegem 1 brumaire XIV (23.10.1805) met Jean Baptiste Neyt, dagloner, geboren te Lovendegem, 26 jaar en drie maand, zoon van Livinus Neyt en van de overleden Jeanne Thérèse De Baets. De huwelijksakte vermeldt Caroline De Baets, spinster, geboren te Lovendegem, 25 jaar en drie maanden oud, dochter van de overleden Jean Baptiste en Petronella De Neve.
   + te ? de ?
  • VIII.8.3 Coleta De Baets
   ° 25.03.1781 te Lovendegem
   Peter ?
   Meter ? x ? + ?
  • VIII.8.4 Bernardus De Baets
   ° en = 05.06.1783 te Lovendegem
   Peter : Joannes Baptista Rijckaert.
   Meter : Maria Anna Vereecken uit Zomergem.
   x (niet gehuwd)
   + 25 germinal XIII (15.04.1805) 23:00 in het huis van zijn moeder Bredestraat, 22 jaar, vrijgezel. Aangifte gedaan door Jean François De Baets, wever, 35 jaar, broer van de overledene en buur en door Josse Van Damme, 30 jaar, kleermaker, buur van de overledene.
  • VIII.8.5 Judocus De Baets, wever in de Breedestraat 114 (bron: bevolkingsregister 1870-1880)
   ° Lovendegem 12.04.1787 = 13.04.1787
   Peter : Joannes Franciscus De Baets.
   Meter : Maria Catherina De Neve.
   x : 30.12.1815 te Lovendegem, wever, met Carolina Bonne, spinster, geboren te Lovendegem 29.09.1781, dochter van Judocus Bonne (overleden te Lovendegem 03.01.1789) en van Cobertine De Coning (overleden te Lovendegem 26.12.1806).
   Getuigen: Jean François De Baets, "daghuerman", 45 jaar, broer van de bruidegom, Martin De Baets (VIII.3), wever, 78 jaar, vaderlijke oom van de bruidegom, Jean Baptiste De Neve, landman, 41 jaar, zwager van de bruidegom (echtgenoot van VIII.8.1 Joanna Maria De Baets), Jean Baptiste Neyt, wever, 36 jaar, zwager van de bruidegom (echtgenoot van VIII.8.2 Carolina De Baets).

   Caroline Bonne overlijdt te Lovendegem op 14.02.1824 (jaartal onzeker).

   xx : 23.06.1824 Judocus De Baets hertrouwt te Lovendegem met Godeliva Gryp, spinster, geboren te Lovendegem 12.07.1784, dochter van Bernardus Gryp (overleden te Lovendegem 13.09.1820) en Anna Catharina De Baets, spinster, aanwezig.
   Getuigen: Joannes Francies De Baets (VIII.8.7), wever, 54 jaar, broer van de bruidegom, Joannes Baptista De Neve, landman, 57 jaar, zwager van de bruidegom (echtgenoot van VIII.8.1 Joanna Maria De Baets), Joannes Baptiste Gryp, wever, 28 jaar, broer van de bruid.
   Voornoemde Anna Catharina De Baets was blijkbaar aangetrouwde familie. Zij was dochter van een Pieter De Baets gehuwd met Joanna Van Wassenhove.
   Anna Catharina De Baets overleed op 01.05.1835 12:00 te Lovendegem in de Bredestraat op 75-jarige leeftijd als spinneres. De aangifte werd gedaan door haar zoon Joannes Baptiste Gryp, wever, 39 jaar en door Judocus De Baets, wever, 47 jaar, haar schoonbroer.
   Voormelde Pieter De Baets en Joanna Van Wassenhove hadden zeker nog een tweede dochter Jeanne Caroline De Baets, geboren ca.1755, overleden te Lovendegem op 20.12.1812 11:00, spinster, weduwe van Jean François De Keyser. De aangifte van het overlijden werd gedaan door Jean Baptiste De Meyer, landbouwer, 34 jaar, buur en Jean Bernard Van der Eecken, kleermaker, buur.
   Godelieve Gryp, de tweede echtgenote van VIII.8.5 Judocus De Baets overlijdt op 23.07.1857 19:00 te Lovendegem Bredestraat als spinster, 72 jaar oud, fa. Bernardus Gryp en Anna Catharina De Baets. De aangifte wordt gedaan door Judocus De Baets, wever, 68 jaar, echtgenoot van de overledene en Jan Baptiste Gryp, wever, 60 jaar, broer van de overledene.

  + VIII.8.5 Judocus De Baets overlijdt op 15.02.1876 te Lovendegem. Hij werd dus bijna 90 jaar oud!

  • VIII.8.6 Joannes Baptist De Baets
   ° en = Lovendegem 22.11.1790.
   Peter : Johannes Baptist D’Hauwe.
   Meter: Carola Vermeire
   + 25.07.1862 11:00 te Lovendegem Bredestraat, werkman, 71 jaar, ongehuwd, fs. Jan Baptista De Baets en Petronilla De Neve. De aangifte wordt gedaan door VIII.8.5 Judocus De Baets, broer van de overledene en Joannes De Weirdt, veldwachter, 31 jaar, kennis.
  • VIII.8.7 Joannes Francies De Baets
   ° ca. 1770 te Lovendegem (is 29 jaar op 10 prairial VII - 30.05.1799)
   x Lovendegem 10 prairial VII met Anna Catharina Tirenteijn (33 jaar), dochter van Martin Tirenteijn en Marie Struyvelt.
   Getuigen: Jan Baptist Rijckaert, landman, 34 jaar, kozijn van de bruidegom, Jan Frans De Baets, wever, 27 jaar, kozijn van de bruidegom (dus geboren rond 1804 - familierelatie niet gevonden), Theresia Tirenteyn, echtgenote van Martin Doostelinck, wever, 30 jaar, zuster van de bruid, Maria Theresia De Backer, 24 jaar, nicht van de bruid.

   In het gemeentelijk archief van Lovendegem vonden we in het register van het "Bureau van Weldadigheid" uit 1813 dat het gezin vanaf 1 mei 1812 een maandelijkse toelage bekomt van "10 stuyvers". Er staat: JB Debaets getrouwt met Anna Cath Tiretin, 3 kinderen: 11 jaar, koewachter, 7 en 8 jaar. De vrouw incapable van te spinnen. De initialen JB zijn foutief en moeten JF zijn. De familienaam van de vrouw wordt weer eens op een andere manier geschreven: Tiretin. Het kind van 11 jaar, koewachtertje, is zonder twijfel VIII.8.7.1 Joannes Baptist hierna. Het kind van 7 jaar is VIII.8.7.3 Bernard en dat van 8 jaar VIII.8.7.2 Judocus.
   Anna Catherina Tierentijn overlijdt te Lovendegem op 13.01.1823 (of op 13.01.1831 zie huwelijksakte van Bernardus met Bernardina Pauwels).
   + 14.06.1836 01:00 te Lovendegem Bredestraat Jan Francies De Baets, wever, 65 jaar, weduwnaar van Anna Catharina Tierenteijn. Aangifte door: VIII.8.7.1 Joannes Baptist de Baets, wever, 35 jaar, zoon en Joannes Baptista Van de Voorde, wever, 29 jaar, buur.
   Kinderen van Joannes Francies De Baets en Anna Catherina Tirenteijn
   • VIII.8.7.1 Joannes Baptist De Baets
    ° 18 fructidor VIII (05.09.1800) 20:00 te Lovendegem zoon van Joannes Francies De Baets, wever, woonachtig te Lovendegem Loo, sectie Bredestraat en Anna Catherina Tierentijn. Getuigen: Martin Bral, wever te Lovendegem Bredestraat en Pierre Van Doorne, wever te Lovendegem Bredestraat.
    x 02.05.1832 te Lovendegem met Anna Catherina Grijp, spinster, geboren te Lovendegem 09 ventose X (28.02.1802), dochter van Pieter Johannes Grijp, wever en Maria Carolina Devuyst.
    Getuigen: Pieter Grijp, wever, 30 jaar, broer van de bruid, VIII.8.7.2 Judocus De Baets, wever, broer van de bruidegom, Fredric De Graeve, brigadier veldwachter, 47 jaar, Josephus Snoeck, schoenmaker, 60 jaar.
    Anna Catharina Grijp overlijdt te Lovendegem Bredestraat op 25.05.1964. Zij is dan 62 jaar, spinneres. De aangifte wordt gedaan door haar broer Pieter Grijp, 62 jaar, werkman te Lovendegem en Joannes De Weirdt, veldwachter, 33 jaar.
    + 04.04.1848 13:00 te Lovendegem, wever, 47 1/2 jaar, echtgenoot van Anna Catharina Gryp zoon van de overleden VIII.8.7 Jan Francies De Baets en Anna Catharina Tierenteyn. Aangifte door: VIII.8.7.2 Judocus De Baets, wever, 44 jaar, broer van de overleden en Jacobus Goethals, landman, 68 jaar, buur van de overledene.
    Joannes Baptist De Baets en Anna Catharina Gryp hadden zeker nog een dochter Maria Theresia De Baets, ° 20.03.1833 te Lovendegem. Getuigen waren: VIII.8.7 Jan Franciscus De Baets, 60 jaar, arbeider te Lovendegem en Carel De Jaeger, 38 jaar, arbeider te Lovendegem. Maria Theresia is overleden te Lovendegem Bredestraat op 11.02.1857 op 23-jarige leeftijd,"zonder bedrijf" en ongehuwd. De overlijdensaangifte werd gedaan door VIII.8.7.2 Judocus De Baets, wever, 52 jaar, oom van de overledene en Jan Baptiste De Vreese, landman, 49 jaar, buur.
   • VIII.8.7.2 Judocus De Baets (geciteerd als getuige bij het huwelijk van zijn broers Joannes Baptist en Bernard)
    ° ca 1804 (geeft als 44-jarige op 04.04.1848 het overlijden aan van zijn broer VIII.8.7.3 Jan Baptiste)
    X (ongehuwd)
    + 07.02.1872 te Lovendegem Bredestraat 41, Judocus De Baets, wever, 69 jaar, ongehuwd, zoon van de overleden Franciscus De Baets en Anna Catharina Tierenteyn. Aangifte door: VIII.8.7.3 Bernard De Baets, wever, 67 jaar, broer van de overledene en Joannes De Weirdt, veldwachter, 41 jaar.
   • VIII.8.7.3 Bernard De Baets
    ° 06.07.1806 08:00 te Lovendegem, zoon van Jean François De Baets, 37 jaar, wever, geboren en wonende te Lovendegem en van Janne Catherine Tierenteijn, ° te Zomergem. Getuigen: Pierre Joseph Van Doorne, 50 jaar, wever te Lovendegem en Jean Cornil Deloof, 36 jaar, wever te Lovendegem.
    X 29.04.1835 te Lovendegem, wever, met Bernardina Pauwels, dienstmeid, ° te Waarschoot 7 messidor IX (26.06.1801), wonende te Lovendegem, fa. Jacobus Pauwels (+ Waarschoot 16.02.1804) en Marie Anna Van Vooren (+ Waarschoot 16.06.1803). Getuigen: VIII.8.7.2 Judocus De Baets, wever, 30 jaar, broer van de bruidegom, Engelbertus Staelens, secretaris, 40 jaar, kozijn van de bruid, Carolus Ludovicus Vander Eecken, kleermaker, 26 jaar, Constantinus Dewispelaere, bakker, 30 jaar.
    Bernardina Pauwels
    overlijdt te Lovendegem wijk Meyenbroek op 04.11.1872 05:00. Zij is dan 72 jaar, werkvrouw, dochter van de overleden Jacobus Pauwels en Maria Anna Van Vooren. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door haar echtgenoot VIII.8.7.3 Bernard De Baets, wever, 66 jaar en door Petrus Carolus Sergeant, schrijver, 29 jaar.
    + 20.12.1885 08:30 te Lovendegem in de woning van Alexander Barbier (echtgenoot van VIII.8.7.3.1 Paulina De Baets), wijk Meyenbroek, zonder beroep, 78 jaar, 6 maand en 17 dagen oud, weduwnaar van Bernardina Pauwels, zoon van de overleden VIII.8.7 Jan Francies De Baets en van de overleden Anne Catherine Tierenteyn. Aangifte van het overlijden door Alexander Barbier, 50 jaar, landwerkman, schoonzoon van de overledene en Edouard Van der Eecken, 58 jaar, kleermaker, goede kennis.
    Kinderen van VIII.8.7.3 Bernard De Baets en Bernardina Pauwels
    • VIII.8.7.3.1 Paulina De Baets
     ° 01.10.1863 te Lovendegem
     X 29.10.1839 te Lovendegem, werkvrouw, met Alexander Barbier, werkman, ° 19.07.1846 te Zomergem, wonende te Zomergem, zoon van Bernardus Barbier, werkman te Waarschoot en Joanna Catharina Ver Eecke, overleden 18.05.1848 te Zomergem. Getuigen: Francies De Weirdt, bakker, 40 jaar, Auguste Desomville, kleermaker, 35 jaar, Joannes De Weirdt, veldwachter, 42 jaar, Petrus Sergeant, schrijver, 29 jaar.
Verwante families :

Goethals, Barbier, Blanckaert, Bonne, Cla(e)ys, Criel, De Backer, De Clercq, De Coning, De Graeve, De Keyser, De Meester, Demuynck, De Neve, De Vlieger, Devuyst, D'Hauwe, Doostelinck, Grijp (Gryp), Ma(e)rtens, Meyvaert, Neyt, Poelman, Rijckaert, Rogiers, Snoeck, Speckaert, Staelens, Struyvelt, Taelman, Teirlinck (Teirlynck), Tirenteijn (Tierenteyn, Tirenteyn), Van Wassenhove, Vereecken (Ver Eecke), Vergult, Verhasselt, Vermeire, Welvaert.

 

rtd