VIII.3
Maarten De Baets
1738

HOME PAGE
Contact
Web-Links
Historische Documenten
Stamlijst
I - Adriaan (±1510)
II - Joris (±1540)
III - Joris (±1570)
IV - Adriaan (±1600)
V - Joris (1623)
VI - Pieter (1661)
VII - Jan (1706)
VIII - Maarten (1738)
IX - Pieter (1776)
X - Carolus Franciscus (1804)
XI - Alexander (1859)
XII - Raymond (1887)
XIII - Roger (1913)


 • Ambachtelijke wever te Lovendegem
 • Geboren te Lovendegem op 31.1.1738, gedoopt op 1.2.1738
 • Gehuwd op 30.4.1765 te Lovendegem met Livina Verbanck, 5 kinderen
 • Overleden op 04.10.1820 te Lovendegem in zijn huis in de Bredestraat
 • Spinnen en weven als hoofdactiviteit
 • Het einde van het ambachtelijke weven kondigt zich aan als gevolg van de mechanisatie

Doopakte van VIII.3.Maarten verleden door de onderpastoor Jacobus Callebout.

Transcriptie :
Die prima Februarii baptizavi Martinus
filius Jo(hann)is de Baets et Georgia Goethals
conjugum, natus circa horam quartam heri
Susceptores Martinus Goethals et Joanna Claeys
Jo is jacobus Callebout
Vicepastor

De eerste dag van februari werd gedoopt Martinus
zoon van Johannes de Baets en van Georgia Goethals
echtgenoten, geboren rond vier uur gisteren
Doopheffers Martinus Goethals en Joanna Claeys
Johannes Jacobus
Onderpastoor

Peter Martinus Goethals is de onechte tweelingbroer van Georgia Goethals.
Meter Joanna Claeys is misschien familie van Petrus Claeys, peter van Petrus VI.2

Livina Verbanck, dochter van Joannes Verbanck en Cornelia Van de Gehuchte, werd geboren op 31.11.1737 te Lovendegem maar bij haar huwelijk woonde zij in Vinderhoute.
Doopheffers waren: Joannes Verbanck en Livina Van de Gehuchte

Doopakte van Livina Verbanck

Maarten en Livina huwen op 30.4.1765 te Lovendegem.
Getuigen bij het huwelijk zijn : Martinus Goethals (die zijn peter is) en Angela De Wulf.

Huwelijksakte van Maarten en Livina Verbanck

Transcriptie :
Die 30a aprilis proviis sponsalibus et tribus bannis
contraxerunt matrimonium coram me infrascripto
Martinus De Baets hujas et Livina Verbanck
ex Vinderhoute. Testes fuerunt Martinus Goethals
Et Angela De Wulf
...............pastor
factis 13a (?) aprilis

Maarten is dus wever van beroep. Spinnen en weven was, zoals in Waarschoot ook in Lovendegem een sterk verspreide activiteit waarmee de gezinnen hun kost verdienden.


Weversinterieur met wever, Vincent Van Gogh 1884

In 1768 gebeurt er echter een feit dat de ondergang van het ambachtelijk spinnen en dus ook van het ambachtelijk weven zal veroorzaken: Richard Arckwright, Engelse werktuigkundige (1732-1792) voltooit een spinmachine, de "waterframe" die de draden gelijktijdig en continu uittrekt, draait en opwindt. Als grootindustrieel sticht hij in Engeland verschillende spinnerij- en weverijfabrieken. De traditionele huiselijke industrie was ten dode opgeschreven, ook in Vlaanderen.

Waar het koppel in Lovendegem woonde kon op de burgerlijke stand te Lovendegem niet gevonden worden. Misschien in de Bredestraat - Oostveld waar de zoon Pieter woonde?

Wat ook opvalt is dat het eerste kind van wie wij de geboorteakte vonden in Lovendegem, namelijk Carola, geboren werd op 5.5.1769, dit is slechts vier jaar na het huwelijk van de ouders op 30.4.1765

Zouden zij na hun huwelijk in een andere parochie gewoond hebben en daar reeds kinderen gekregen hebben? Vermits Livina Verbanck bij haar huwelijk met Maarten in het nabijgelegen Vinderhoute woonde, kan daar nog een opzoeking gebeuren in de parochieregisters. Wel verloopt er opnieuw vier jaar tussen de geboorte van Carola en die van Joannes-Franciscus op 1.6.1773 en nog eens 2 1/2 jaar tot de geboorte van Petrus (Pieter IX). Dan is er opnieuw twee jaar tot de geboorte van Joanna-Carola op 3.1.1778 en tenslotte nog eens vijf jaar tot de geboorte van Coleta op 5.1.1783.

Een dergelijke spreiding tussen de geboorten van de kinderen is op zijn minst merkwaardig voor die tijd.

Martinus overlijdt op 82-jarige leeftijd in zijn huis te Lovendegem, Bredestraat op 04.10.1820, vier dagen na het huwelijk te Lovendegem van zijn zoon IX.2 Joannes Francies met Maria Theresia Sorgeloose uit Nazareth. De aangifte wordt gedaan door de pas gehuwde zoon Joannes Franciscus, wever en door Jan Baptist De Roose, wever en buur.

Van Livina Verbanck kon geen begrafenisakte gevonden worden. Op de huwelijksakte van haar zoon IX.2 Jan Francies De Baets (zie verder) met Maria Theresia Sorgeloose staat dat de moeder Livina Verbanck overleden is te Lovendegem op 20.01.1813. Op de huwelijksakte van haar dochter IX.5 Coleta De Baets (zie verder) met Joannes Baptist De Keyser te Lovendegem op 03.07.1816, staat dat de moeder Livina Verbanck overleden is te Lovendegem op 25.01.1813.

De kinderen van VIII.3.Maarten en Livina Verbanck

 • IX.1. Carola :
  ° 5.5.1769 te Lovendegem.
  Peter : Joannes (Jan) De Baets (grootvader).
  Meter: Angela De Wulf (was getuige bij het huwelijk van haar ouders).
  x : niet gevonden in de kerkregisters Lovendegem
  + : (we vonden in de begrafenisregisters van Lovendegem een Carola De Baets, dochter van Martinus, overleden na slechts één dag. De akte is echter gedateerd 1.5.1769)

  Doopakte van Carola • IX.2. Joannes-Franciscus :
  ° 1.6.1773 te Lovendegem.
  Peter : Joannes Baptist De Baets (broer van VIII.3 Martinus. Hij huwde met Petronella De Neve).
  Meter : Joanna Verbanck (familieverband?)

  Doopakte van Joannes-Franciscus

  x 30.09.1820 te Lovendegem (wever) met Maria Theresia Sorgeloose, landbouwster, geboren te Nazareth 23.10.1795, wonende te Sint-Denijs-Westrem, dochter van Jan Baptist Sorgeloose, landbouwer te Sint-Denijs-Westrem en Regina Bogaerts, beiden aanwezig en toestemmend.
  De vader Martinus De Baets, "particulier" en "zonder beroep" (hij is inderdaad reeds 82 jaar oud!) is aanwezig en toestemmend. Hij overlijdt echter vier dagen later op 04.10.1820.
  De moeder Livina Verbanck is overleden te Lovendegem op 20/25.01.1813.
  Getuigen op het huwelijk zijn: VIII.8.5 Judocus De Baets, wever, 33 jaar, kozijn van de echtgenoot (zoon van VIII.8.Johannes Baptist De Baets en Petronilla De Neve), Francies Speckaert, wever, 40 jaar, zwager van de echtgenoot (echtgenoot van IX.4 Joanna Carola De Baets), en twee kennissen: Jan Baptist Ardenois, dienstknecht, 30 jaar en Jan Baptist Gryp, wever, 24 jaar (broer van Godeliva Gryp, tweede echtgenote van VIII.8.5 Judocus De Baets).

  Kinderen van IX.2 Joannes Franciscus De Baets en Maria Theresia Sorgeloose:
  • IX.2.1 Regina De Baets
   ° Lovendegem 16.02.1822 02:00 uur, dochter van Jan Francies De Baets, wever, 48 jaar ° Lovendegem, wonende Breedestraete en van Maria Theresia Sorgeloose ° Nazareth.
   Getuigen: Jan Francies Speckaert (echtgenoot van IX.4 Joanna Carola De Baets), wever, 42 jaar en Pieter Livinus De Roose, wever, 50 jaar, wonende te Lovendegem.
  • IX.2.2 Joanna Carolina De Baets
   ° Lovendegem 03.01.1824 - 03:00 uur dochter van Joannes Francies De Baets, wever, 50 jaar, ° Lovendegem, wonende Breedestraete en Maria Theresia Sorgeloose ° Nazareth.
   Getuigen: Francies Speckaert, wever, 46 jaar, wonende te Lovendegem en Bernard De Roose, wever, 41 jaar, wonende te Lovendegem.
  • IX.2.3 Maria Sabrina De Baets
   ° Lovendegem 09.12.1825 - 05:00 uur, dochter van Joannes Francies De Baets, wever, 52 jaar, ° Lovendegem, wonende Breedestraete en Maria Theresia Seurgeloose, ° Nazareth.
   Getuigen: Francies Speckaert, wever, 48 jaar en Karel Francies De Baets, wever, 21 jaar (dit is onze rechtstreekse voorvader X.1 Carolus Franciscus De Baets).
  • IX.2.4 Karolus Franciscus De Baets

  ° Lovendegem 01.02.1820 - 08:00 uur, zoon van Francies De Baets, wever, 54 jaar, wonende Breedestraete en van Marie Therese Seurgeloose ° Nazareth.

  Getuigen: Jan Baptist Seurgeloose, wever, 61 jaar, wonende te Sint-Denijs bij Gent en Francies Vandeputte, wever, 38 jaar, wonende te Lovendegem.

  • IX.2.5 Petrus De Baets
   ° Lovendegem 27.02.1830 - 10:00 uur, zoon van Franciscus De Baets, wever, 56 jaar, wonende Breedestraete en van Maria Theresia Zeurgeloose ° Nazareth.
   Getuigen: VIII.8.7.1 Joannes Baptista De Baets, wever, 29 jaar (zoon van Joannes Francies De Baets en Anna Catherina Tirenteijn) en Joseph Snoeck, schoenmaker, 59 jaar.
  • IX.2.6 Coleta De Baets

  ° Lovendegem 28.01.1834 - 18:00 uur, dochter van Jan Francies De Baets, wever, 60 jaar, ° Lovendegem, wonende Breedestraete en van Maria Theresia de Zorgelooze ° Nazareth.

  Getuigen: Judocus De Baets, wever, 30 jaar, wonende te Lovendegem en Carel Verbiest, landsman, 63 jaar, wonende te Lovendegem.

  Let op de verschillende schrijfwijzen van de familienaam Sorgeloose. In de twee laatste akten wordt de naam geschreven zoals hij in het plaatselijk (Gents) dialect uitgesproken wordt: Seurgeloose en, nog beter, Zeurgeloose en zelfs Zorgelooze !
  Wanneer IX.2 Joannes Franciscus overleden is, werd nog niet gevonden.

 • IX.3. Petrus :
  volgt sub IX.3.
 • IX.4. Joanna Carola :
  ° 3.1.1778 te Lovendegem.
  Peter : Petrus Vermeire.
  Meter : Joanna Pauwels.

  Doopakte van Joanna Carola

  x 31.10.1810 te Lovendegem (Franstalige akte) met Jean François Speckaert, wever, geboren te Lovendegem 23.01.1777, zoon van Jean Baptiste Speckaert (overleden te Lovendegem 13.12.1806) en Marie Christine De Cuyper, spinster, tegenwoordig en toestemend.
  Joanna Carola is spinster te Lovendegem. Haar vader VIII.3 Martinus, wever, is tegenwoordig en toestemmende. Haar moeder Livina Verbanck is overleden te Lovendegem (datum niet vermeld op de huwelijksakte van Joanna Carola).
  Getuigen zijn: Charles François Vermeire, 33 jaar "cousin maternel de líépouse", Jean François Vermeire 38 jaar "cousin maternel de líépouse", Jean Baptiste Gryp 32 jaar "cousin de líépoux", Jean Baptiste Verbanck 27 jaar, "cousin de líépoux" (we denken eerder: "cousin de líépouse").
  Jean-François Vermeire, geboren +/- 1772 en Charles François Vermeire, geboren +/- 1777 zijn zonen van Petrus Vermeire en VIII.2 Joanna Maria De Baets.

  + 24.06.1830 09:30 te Lovendegem, wijk Bredestraat - Binneslag, spinneres. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door Joannes Francies Speckaert, wever, 53 jaar, echtgenoot van de overledene en door Francies Dobbelaere, wever, 23 jaar, buur.

 • IX.5. Coleta
  ° 6.1.1783 te Lovendegem.
  Peter : Petrus De Baets (zie VIII,7).
  Meter : Carola Vermeire.
  x 3.7.1816 te Lovendegem met Joannes Baptist De Keyser, wever, geboren te Zomergem 22.11.1779, zoon van Judocus Francies De Keyser (overleden te Zomergem 27.10.1783) en Joanna Maria Pieters, spinster uit Zomergem (aanwezig en toestemmend). Haar vader VIII 3 Martinus (78 jaar oud!), wever, is aanwezig en toestemmend. Haar moeder Livina Verbanck wordt vermeld als overleden te Lovendegem op 25.1.1813.
  +? (nog niet opgezocht)

  Doopakte van Coleta

  Enkele randbemerkingen over deze merkwaardige doopakte
  De pastoor maakt er hier zijn werk van ! Hij schrijft dat de vader Martinus uit deze parochie is, dat Livina Verbanck uit Vinderhoute is, dat ze in deze parochie wonen. Hij schrijft ook dat het kind Coleta in de echtelijke woning geboren is de vorige nacht om 11 uur. Ook specificeert hij dat de twee getuigen "doopheffers" Petrus de Baets en Carola Vermeire eveneens in deze parochie wonen en dat ze niet kunnen schrijven. Hij stelt ook vast dat de vader van het kind Martinus niet verschenen is op het doopsel van zijn kind. Op deze doopakte laat de pastoor ook de beide peters tekenen met een kruisje, de vroegere pastoors vroegen dat niet. Een nieuwe regel rond 1783 ? Maar ja, we zijn in de periode van het Oostenrijks Bewind onder Keizer Jozef II die een sterk toezicht van de staat op de kerk wilde en alles tot in de details regelde (tot zelf de afmetingen van de kaarsen in de kerk). Hij werd daarom bijgenoemd de "Keizer-koster".
  De inhoud van die geboorteakte doet al sterk denken aan die welke de Fransen enkele jaren later (Franse revolutie 1789) zullen opleggen bij het invoeren van de "burgerlijke stand".

Verwante families :

Verbanck, Bogaerts, Claeys, De Cuyper, De Keyser, De Neve, De Roose, De Wulf, Gryp, Pauwels, Pieters, Snoeck, Sorgeloose, Speckaert, Tirenteijn, Van de Gehuchte, Vermeire.

Volgende Generatie